Nocny Bieg Świętojański – zmiany w organizacji ruchu (21-22.06.2024)
1071 (671) 2012-10-12 - 1012-10-18

Fundusz stypendialny dla studentów

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej po raz kolejny realizuje projekt Fundusz Stypendialny. Celem funduszu jest wsparcie materialne m.in. studentów uczelni wyższych, studiujących na kierunkach ekonomii, zarządzania, finansów, prawa i dziennikarstwa. Projekt adresowany jest do studentów, którzy osiągają dobre wyniki w nauce, legitymują się działalnością na polu naukowym i charytatywnym. O stypendia mogą ubiegać się także studenci będący cudzoziemcami oraz wychowankowie domów dziecka podejmujący naukę w szkołach wyższych. Fundusz tworzony jest m.in. ze środków pieniężnych przekazywanych na rzecz Stowarzyszenia, jako podmiotu posiadającego status organizacji pożytku publicznego (1%) oraz z wpłat i darowizn.
Zainteresowane osoby proszone są o czytelne wypełnienie wniosku oraz zapoznanie się regulaminem (wniosek i regulamin z uwagi na obecną modernizację strony internetowej www.skef.pl będą przesyłane e-mailem po zgłoszeniu drogą telefoniczną. Osoby ubiegające się o stypendium, wnioski składają do dnia 15 października 2012 roku wniosek wraz z załącznikami potwierdzającymi spełnienie wymogów przesyłając je na adres: Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej, 81 - 472 Gdynia, ul. Legionów 126 z dopiskiem: Fundusz Stypendialny. Kontakt telefoniczny: Iwona Karmasz, tel. 58 624 98 76.

  • ikonaOpublikowano: 11.10.2012 11:35
  • ikona

    Autor: Małgorzata Omachel - Kwidzińska (m.omachel@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 04.09.2019 11:37
  • ikonaZmodyfikował: Monika Kowalska
ikona