Nocny Bieg Świętojański – zmiany w organizacji ruchu (21-22.06.2024)
1071 (671) 2012-10-12 - 1012-10-18

Inauguracja Programu Comenius

28 września 2012 r. w Zespole Szkół nr 7 w Gdyni w obecności Wiceprzewodniczącej Rady Miasta Gdynia - Joanny Zielińskiej odbyła się uroczysta inauguracja wielostronnego projektu w ramach programu Comenius „Uczenie się przez całe życie" /Lifelong Learning Programme/, który jest wspierany i finansowany przez Unię Europejską.
Szkoły partnerskie to Niemcy - koordynator, Dania, Portugalia, Słowenia, Węgry oraz Włochy. Tytuł wspólnego projektu brzmi: „Europejska Młodzież. Przeszłość. Teraźniejszość. Przyszłość." /European Youth - Past Present and Future/.
Projekt będzie realizowany przez dwa lata - do 31.07.2014 r. i ma za zadanie „uświadomienie aktywnej roli każdego obywatela Europy w kształtowaniu wspólnej europejskiej przyszłości", poznanie kultury innych krajów i propagowanie nauki języków obcych - szczególnie języka angielskiego.
Dzięki działaniom projektowym uczniowie Zespołu Szkół nr 7 będą także promować nasze piękne miasto, Gdynię, podczas wizyt zagranicznych.

  • ikonaOpublikowano: 11.10.2012 11:45
  • ikona

    Autor: Małgorzata Omachel - Kwidzińska (m.omachel@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 04.09.2019 11:39
  • ikonaZmodyfikował: Monika Kowalska
ikona