1071 (671) 2012-10-12 - 1012-10-18

Medale i nagrody dla nauczycieli


W Święto Edukacji Narodowej
Nauczycielom, Dyrektorom i Wszystkim Pracownikom Gdyńskiej Oświaty
dziękujemy za odwagę mądrości, cierpliwość, wrażliwość i podejmowanie wyzwań, stawianych przez czas.

Gratulujemy wszystkich edukacyjnych sukcesów,
z których Gdynia może być dumna
i życzymy by wiedza, którą przekazują wychowankom prowadziła do mądrości,
a także inspirujących marzeń,
szlachetnych pomysłów i radości, jaką daje kształtowanie umysłów i dusz wychowanków.

Prezydent Miasta Gdyni          Wiceprezydent Gdyni
Wojciech Szczurek                    Ewa Łowkiel
Tradycją stało się przyznawanie, z okazji Dnia Edukacji Narodowej, odznaczeń i wyróżnień, nauczycielom i pracownikom oświaty. Uroczystość z tej okazji odbyła się 15 października 2012 r. w Zespole Sportowych Szkół Ogólnokształcących.


Medale i nagrody dla nauczycieli, fot.: Michał Kowalski Uroczystość wręczenia wyróżnień i odznaczeń nauczycielom, poprzedziły występy artystyczne gimnastyczek z Zespołu Szkół Sportowych, fot.: Michał Kowalski

Uroczystość wręczenia wyróżnień i odznaczeń nauczycielom, poprzedziły występy artystyczne gimnastyczek z Zespołu Szkół Sportowych, fot.: Michał Kowalski Uroczystość wręczenia wyróżnień i odznaczeń nauczycielom, poprzedziły występy artystyczne gimnastyczek z Zespołu Szkół Sportowych, fot.: Michał Kowalski

Uroczystość wręczenia wyróżnień i odznaczeń nauczycielom, poprzedziły występy artystyczne gimnastyczek z Zespołu Szkół Sportowych, fot.: Michał Kowalski Uroczystość wręczenia wyróżnień i odznaczeń nauczycielom, poprzedziły występy artystyczne gimnastyczek z Zespołu Szkół Sportowych, fot.: Michał Kowalski

Uroczystość wręczenia wyróżnień i odznaczeń nauczycielom, poprzedziły występy artystyczne gimnastyczek z Zespołu Szkół Sportowych, fot.: Michał Kowalski Uroczystość wręczenia wyróżnień i odznaczeń nauczycielom, poprzedziły występy artystyczne gimnastyczek z Zespołu Szkół Sportowych, fot.: Michał Kowalski

Występ olimpijki Joanny Mitrosz, fot.: Michał Kowalski Uroczystość wręczania medali i nagród dla nauczycieli, fot.: Michał Kowalski

Oto lista laureatów:

Medale Komisji Edukacji Narodowej:

Wiceprezydent Gdyni Pani Ewa Łowkiel, fot.: Michał KowalskiBarbara Ambroziak – Przedszkole 22;
Danuta Bieszke – Szkoła Podstawowa 29;
Barbara Danowska – Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy nr 1;
Dorota Urszula Dźwig – Zespół Szkół Ogólnokształcących 1;
Marian Ryszard Feliński – Zespół Szkół 10;
Maria Filipska – Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych;
Zofia Friedenberger – X Liceum Ogólnokształcące;
Elżbieta Gajewska – Zespół Szkół 7;
Pani Elżbieta Wasilenko Pomorski Kurator Oświaty wręcza medale dla najlepszych nauczycieli, fot.: Michał KowalskiMałgorzata Gałczyńska – Szkoła Podstawowa 17;
Hanna Gągała – Przedszkole 18;
Marzena Gross – VI Liceum Ogólnokształcące;
Iwona Jagodzińska – Zespół Szkół 6;
Ewa Kleinszmidt - Szkoła Podstawowa 33;
Artur Kolincio – Zespół Szkół Ogólnokształcących 1;
Bogumiła Kordula- Szaj – Szkoła Podstawowa 18;
Ewa Krakowska – Przedszkole 49;
Joanna Landowska – Zespół Szkół Ogólnokształcących 5;
Pani Elżbieta Wasilenko Pomorski Kurator Oświaty wręcza medale dla najlepszych nauczycieli, fot.: Michał KowalskiIwona Łotkowska – Szkoła Podstawowa 28;
Iwona Matuszak – Zespół Szkół Specjalnych 17;
Alicja Mikłaszewska – IX Liceum Ogólnokształcące;
Zdzisława Nowecka – Przedszkole 35 „ Pod Żaglami”;
Stefania Rąpała – Przedszkole 48; Ludwika Robakowska – Zespól Szkół 13;
Ingrid Maria Spigarska – Zespół Wczesnej Edukacji 1;
Urszula Sroczyńska – Zespół Wczesnej Edukacji 1;
Maria Jadwiga Staniszewska – Szkoła Podstawowa 21;
Maria Stefanowska – Zespół Szkół Ogólnokształcących 2;
Pani Elżbieta Wasilenko Pomorski Kurator Oświaty wręcza medale dla najlepszych nauczycieli, fot.: Michał KowalskiIzabella Szczepańska – Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr  2;
Monika Szynkiewicz – I Akademickie Liceum Ogólnokształcące;
Anna Tankiewicz – Zespół Szkół 15;
Barbara Wardzyńska – Przedszkole 7;
Mariola Wolska – Szkoła Podstawowa 21;
Kazimiera Zaremba – Szkoła Podstawowa 23 ;
Leszek Żuchowski – Szkoła Podstawowa 40.
Nagrody Ministra Edukacji Narodowej:
Halina Grzegorczyk – Szkoła Podstawowa 33,
Odznaczeni nauczyciele, fot.: Michał KowalskiAgnieszka Orzeszek – Zespół Szkół Ogólnokształcących 1,
Piotr Henryk Rose – I Akademickie Liceum Ogólnokształcące,
Grażyna Szotrowska – Gimnazjum 4,
Joanna Walaszkowska – Przedszkole 22.

Pani Elżbieta Wasilenko Pomorski Kurator Oświaty wręcza medale dla najlepszych nauczycieli, fot.: Michał Kowalski Pani Elżbieta Wasilenko Pomorski Kurator Oświaty wręcza medale dla najlepszych nauczycieli, fot.: Michał Kowalski

Odznaczeni nauczyciele, fot.: Michał Kowalski Pani Elżbieta Wasilenko Pomorski Kurator Oświaty wręcza medale dla najlepszych nauczycieli, fot.: Michał Kowalski

Pani Elżbieta Wasilenko Pomorski Kurator Oświaty wręcza medale dla najlepszych nauczycieli, fot.: Michał Kowalski Odznaczeni nauczyciele, fot.: Michał Kowalski

Pani Elżbieta Wasilenko Pomorski Kurator Oświaty wręcza medale dla najlepszych nauczycieli, fot.: Michał Kowalski Odznaczeni nauczyciele, fot.: Michał Kowalski

Nagrody Pomorskiego Kuratora Oświaty:

Leszek Ciesielski – I Akademickie Liceum Ogólnokształcące;
Agata Jendraszek – Szkoła Podstawowa 26;
Małgorzata Iwona Krause- Szymura – VI Liceum Ogólnokształcące;
Katarzyna Openchowska – Szkoła Podstawowa 17;
Jolanta Alicja Płaczek – Przedszkole 13;
Leszek Sikora – Zespół Szkół Mechanicznych;
Włodzimierz Paweł Subczyński – Zespół Szkół Ogólnokształcących 1.

Pani Elżbieta Wasilenko Pomorski Kurator Oświaty wręcza wyróżnienia dla najlepszych nauczycieli, fot.: Michał Kowalski Pani Elżbieta Wasilenko Pomorski Kurator Oświaty wręcza wyróżnienia dla najlepszych nauczycieli, fot.: Michał Kowalski

Wyróżnieni nauczyciele, fot.: Michał Kowalski Pani Elżbieta Wasilenko Pomorski Kurator Oświaty wręcza wyróżnienia dla najlepszych nauczycieli, fot.: Michał Kowalski

Pani Elżbieta Wasilenko Pomorski Kurator Oświaty, fot.: Michał Kowalski Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek wręcza nagrody dla najlepszych nauczycieli, fot.: Michał Kowalski

Nagrody Prezydenta Miasta Gdyni:

Nagrodzeni nauczyciele, fot.: Michał KowalskiAntoszkiewicz - Bajc Agnieszka Zespół Szkół Ogólnokształcących 4;
Maria Banasik – IV Liceum Ogólnokształcące;
Andrzej Barczak – Szkoła Podstawowa 18;
Dorota Bębenek – Szkoła Podstawowa 16;
Dorota Borys – Zespół Szkół Budowlanych;
Dorota Brylska-Ziółtkowska– Gimnazjum 1;
Krystyna Cichocka – Zespół Szkół Budowlanych;
Ewa Cielemęcka – Zespół Szkół Hotelarsko – Gastronomicznych;
Barbara Czubacka – Technikum Transportowe;
Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek wręcza nagrody dla najlepszych nauczycieli, fot.: Michał KowalskiBogumiła Dobrzyńska – Przedszkole 46 „Jaś i Małgosia”;
Anna Drotlew- Gimnazjum 4;
Barbara Dysarz – Szkoła Podstawowa 20;
Zofia Friedenberger – X Liceum Ogólnokształcące;
Zdzisława Gabas – Przedszkole 49;
Beata Gajewska – Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy nr 2;
Ewa Gałecka – Szkoła Muzyczna I i II st.;
Hanna Gągała – Przedszkole 18;
Grażyna Gleinert – Szkoła Podstawowa 45;
Katarzyna Gondek – Szkoła Podstawowa 39;
Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek wręcza nagrody dla najlepszych nauczycieli, fot.: Michał KowalskiMałgorzata Grabowicz – Gimnazjum 3;
Grzegorz Henicz – Zespół Szkół Ogólnokształcących 1;
Iwona Jagodzińska – Zespół Szkół 6;
Krzysztof Jankowski – Zespół Szkół 14;
Ewa Juszczak – Zespół Szkół Specjalnych 17;
Grzegorz Karłowicz – Młodzieżowy Dom Kultury;
Magdalena Kornysik – I Akademickie Liceum Ogólnokształcące;
Anna Kosecka – Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 2;
Barbara Kosmowska – Przedszkole 47;
Ewa Kossmann – Zespół Szkół 5;
Nagrodzeni nauczyciele, fot.: Michał KowalskiKatarzyna Krause –Bagińska Szkoła Podstawowa 10;
Joanna Kurek – Przedszkole 48;
Elżbieta Kwarciany – Zespół Szkół Usługowych;
Anita Barbara Kwiatkowska – Przedszkole 13;
Jacek Landowski – Zespół Szkół 12;
Lucyna Lewandowska – Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 1;
Barbara Lubrycht – Przedszkole 35 „ Pod Żaglami”;
Dominika Marantowicz – Szkoła Podstawowa 20;
Marta Mazurek – Przedszkole 6;
Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek wręcza nagrody dla najlepszych nauczycieli, fot.: Michał KowalskiBożena Meller – Gimnazjum 11;
Hanna Meyer – Przedszkole 19;
Renata Mydlak – Przedszkole 29;
Iwona Nawrot – Zespół Szkół 9;
Magdalena Nowakowska – Przedszkole 42 „Pod Modrzewiem”;
Janina Ostałowska – Szkoła Podstawowa 35;
Aleksandra Praszek – Szkoła Podstawowa 33;
Alicja Radzewicz – Szkoła Podstawowa 21;
Alicja Romanowska – Szkoła Podstawowa 35;
Sylwia Romanowska – Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy nr 1;
Nagrodzeni nauczyciele, fot.: Michał KowalskiMarzena Rydzewska – Szkoła Podstawowa 26;
Joanna Sadowska – Zespół Szkół Ogólnokształcących 1;
Mirosława Sadowska – Przedszkole 19;
Beata Siemińska – Szkoła Podstawowa 18;
Dorota Sikorska – Przedszkole 35 „Pod Żaglami”;
Irena Sińczak – V Liceum Ogólnokształcące;
Arkadiusz Skrzyński – Zespół Szkół 7;
Iwona Skibińska-Falkowska – Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 1;
Małgorzata Skwiercz – Przedszkole 11 „Pod Kasztanami”;
Marta Smolarska – Przedszkole 50;
Nagrodzeni nauczyciele, fot.: Michał KowalskiElżbieta Smolna – Przedszkole 13;
Jolanta Sobolewska- Zespół Szkół 14;
Monika Sosnowska - Zespół Szkół Ogólnokształcących 2;
Maria Joanna Sprenger – Szkoła Podstawowa 40;
Elżbieta Strzałkowska – Przedszkole 24;
Bogdan Sykulak – Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych ;
Katarzyna Śliwińska- Kudela – Zespół Szkół Ogólnokształcących 5;
Teresa Barbara Świercz – Szkoła Muzyczna I i II st.;
Anna Tankiewicz – Zespół Szkół 15;
Renata Tomaszewska – Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy nr 1;
Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek wręcza nagrody dla najlepszych nauczycieli, fot.: Michał KowalskiElżbieta Twardowska – Gimnazjum 2;
Małgorzata Wasińczuk – Przedszkole 4;
Adrianna Wiktorowicz – Szkoła Podstawowa 10;
Małgorzata Wiśniowska – Przedszkole 26„Bajkowa Kraina”;
Katarzyna Wojciechowska - Zespół Szkół Ekologicznych;
Katarzyna Zimna - Zespół Szkół 10.Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek wręcza nagrody dla najlepszych nauczycieli, fot.: Michał Kowalski Nagrodzeni nauczyciele, fot.: Michał Kowalski

Medale Komisji Edukacji Narodowej z rekomendacji Komisji Międzyzakładowej NSZZ Pracowników Oświaty i Wychowania w Gdyni,

Ewa Krym; Jolanta Złoch; Marzena Korzeniewska; Iwona Sygulska.

Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek przemawia do nauczycieli zgromadzonych na uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej, fot.: Michał KowalskiMedale Komisji Edukacji Narodowej, z rekomendacji ZNP,

Anna Bielińska – Szkoła Podstawowa nr 13;
Bożena Monik – Gimnazjum nr 2;
Natalia Chalimoniuk – VI Liceum Ogólnokształcące.

Medal Złoty za Długoletnią Służbę, z rekomendacji ZNP otrzymała:

Krystyna Rutyńska – VI Liceum Ogólnokształcące.

Złotą Odznakę ZNP, najwyższe związkowe wyróżnienie, otrzymały:

Maria Brożyna; Mirosława Kąc – Szkoła Podstawowa nr 35;
Zofia Kowalczyk; Elżbieta Łysikowska – Kolegium Miejskie;
Izabela Niezgoda – V Liceum Ogólnokształcące; Helena Tokarska;
Wojciech Tomalczyk – Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1.

Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek przemawia do nauczycieli zgromadzonych na uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej, fot.: Michał Kowalski

fot.: Michał Kowalski

  • ikonaOpublikowano: 11.10.2012 14:35
  • ikona

    Autor: Małgorzata Omachel - Kwidzińska (m.omachel@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 04.09.2019 12:24
  • ikonaZmodyfikował: Monika Kowalska
ikona