1071 (671) 2012-10-12 - 1012-10-18

Ogłoszenia

Zarząd Dróg i Zieleni, 81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 200.000 euro na:
przegląd okresowy roczny dróg gminnych na terenie Gdyni
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej zamawiającego: www.zdiz.gdynia.pl.
SIWZ dostępna jest pod adresem: ftp://server.zdiz.gdynia.pl/przeglad
Termin składania ofert: 17.10.2012 r. godzina 11.00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego pok. 407.
Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami w sprawach merytorycznych: Tomasz Krzak, tel. 58 761 20 23 w sprawach proceduralnych: Ewa Jodłowska, tel. 58 761 20 88 w godz. 8.00 - 15.00.

Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 424 wywieszony został wykaz nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Przemyskiej cz. dz. nr 715/4 km.79 o pow. 56 m² przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do dnia 1.03.2015 r.
Wykaz wywieszono na okres od dnia 5.10.2012 r. do dnia 25.10.2012 r.

Zarząd Dróg i Zieleni, 81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 200.000 euro na:
dostawę stojaków rowerowych dla Śródmieścia Gdyni
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej zamawiającego: www.zdiz.gdynia.pl
SIWZ dostępna jest pod adresem: ftp://server.zdiz.gdynia.pl/stojaki.
Termin składania ofert: 16.10.2012 r. godzina 10.00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego pok. 407. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: w sprawach merytorycznych: Rafał Studziński, tel. 58 761 20 35 w godz. 7.30 - 15.30, w sprawach proceduralnych: Kamila Kostkiewicz, tel. 58 761 20 86 w godz. 8.00 - 15.00.

Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy nr 1 w Gdyni, ul. Płk. Dąbka 277
ogłasza drugi przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż:
AUTOBUSU marki IRISBUS typ C50
rok produkcji 2006; pojemność silnika 2800 cm3; przebieg 164.226 km (na dzień 5.10.2012 r.); liczba miejsc - 19 + 1; kolor nadwozia: biały; rodzaj paliwa: olej napędowy.
Cena wywoławcza: 55.000 zł, minimalna kwota postąpienia 100 zł.
Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany samochód: od dnia ukazania się ogłoszenia do dnia 14.10.2012 r. w siedzibie sprzedającego przy ul. Płk. Dąbka 277 w Gdyni, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym: tel. 58 625 48 55. Przetarg odbędzie się w dniu 15.10.2012 r. o godzinie 10.00 w budynku SOSW nr 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 5500zł w terminie do 15.10.2012 r. na konto: 71 1440 1026 0000 0000 1470 5497 Nordea Bank SA O/Gdynia. Wzór umowy oraz więcej informacji o przetargu na stronie: www.gdynia.pl/bip/BIPInfo/4835_.html. Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta - kupno autobusu" należy złożyć w sekretariacie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Gdyni do dnia 15.10.2012 r. do godziny 9.30.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340, wykazów:
1. Nr 453/2012/VI/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 8051/12/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 2.10.2012 r. - nieruchomości położonej przy ul. Spokojnej 20C-Fpow. 35 m², oznaczonej na karcie mapy KM 95 obręb Gdynia obejmującej działkę nr 603/2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
2. Nr 454/2012/VI/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 8052/12/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 2.10.2012 r. - nieruchomości położonej przy ul. Oliwkowej - o pow. ca 782 m², oznaczonej na karcie mapy KM 30 obręb Wielki Kack, obejmującej część działki nr 176/4, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
3. Nr 455/2012/VI/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 8053/12/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 2.10.2012 r. - nieruchomości położonej przy ul. Skrzypowej 30 - o pow. ca 398 m², oznaczonej na karcie mapy KM 38 obręb Wielki Kack, obejmującej część działki nr 715/13, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
4. Nr 456/2012/VI/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 8054/12/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 2.10.2012 r. - nieruchomości położonej przy ul. Jarzębinowej - o pow. ca 47 m², oznaczonej na karcie mapy KM 27 obręb Wielki Kack, obejmującej działkę nr 371/311 i część działki nr 373/2, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
Wykazy są publikowane przez okres 21 dni tj. od 04.10.2012 r. do 25.10.2012 r.

Zarząd Dróg i Zieleni, 81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 200.000 euro na:
przegląd okresowy roczny dróg gminnych na terenie Gdyni
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej zamawiającego: www.zdiz.gdynia.pl.
SIWZ dostępna jest pod adresem: ftp://server.zdiz.gdynia.pl/przeglad
Termin składania ofert: 17.10.2012 r. godzina 11.00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego pok. 407.
Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami w sprawach merytorycznych: Tomasz Krzak, tel. 58 761 20 23 w sprawach proceduralnych: Ewa Jodłowska, tel. 58 761 20 88 w godz. 8.00 - 15.00.

Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 424 wywieszony został wykaz nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Wielkopolskiej dz. nr 363/48 o pow.15 m² i 449/48 o pow. 39 m² km.79 obręb Gdynia; przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do dnia 30.09.2013 r.
Wykaz wywieszono na okres od dnia 5.10. 2012 r. do dnia 25.10.2012 r.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje, że na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze w budynku Urzędu Miasta Gdyni pomiędzy pokojami 335 i 336 wywieszono wykaz nieruchomości położonej przy ul. Moniuszki 18 oznaczonej na KM 60 obręb Gdynia jako działka gruntu nr 1383/333 o pow. 443 m² przeznaczona do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Wykaz nr 452/12/VI/M stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 8025/12/VI/M z dnia 2 października 2012 r. wywieszony jest na okres 21 dni od 3 października 2012 r. do 24 października 2012 r.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340, wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni Nr 457/2012/VI/M położonej przy ul. Spółdzielczej o pow. 5025 m² (część działki nr 14/2, KM 89, obręb Gdynia) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony -
3 lata na cele rolnicze - uprawy roślin miododajnych, prowadzenie pasieki i obsadzenie omawianego rejonu drzewami różnego gatunku (załącznik do zarządzenia nr 8057/12/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 2.10.2012 r.). Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 8.10.2012 r. do 29.10.2012 r.

Dyrektor
Zespołu Szkół nr 13 w Gdyni
zatrudni pracownika na stanowisku sprzątaczki w wymiarze 1/2 etatu.
Oferty należy składać w pokoju nr 65 (administracja). Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 58 629 12 69 wew. 18.

Dyrekcja Gimnazjum nr 4 w Gdyni, ul. Okrzei 6
wynajmie halę sportową na zajęcia piłki siatkowej lub koszykówki w środy godz. 18.00 - 19.30 oraz w czwartki w godz. 18.00 - 21.30, tel. 58 661 31 92, kom. 509 909 149.

  • ikonaOpublikowano: 11.10.2012 09:15
  • ikona

    Autor: Małgorzata Omachel - Kwidzińska (m.omachel@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 04.09.2019 11:03
  • ikonaZmodyfikował: Monika Kowalska
ikona