1071 (671) 2012-10-12 - 1012-10-18

Walczą o Puchar Gdyni

W dniu 23 września 2012 r. odbyły się czwarte zawody strzeleckie z cyklu o Puchar Gdyni. Cykl odbywa się pod patronatem Prezydenta Wojciecha Szczurka. Strzelcy amatorzy rywalizowali w dyscyplinie zwanej Silhouette. Ta wywodząca się z Meksyku dyscyplina polega na strzelaniu do 20 ustawionych na różnych odległościach sylwetek zwierząt. Każdy strzelec oddaje po jednym strzale do danej figurki. O wyniku decyduje suma z dwóch serii. Czas na jedną serię to 10 minut.
Wyniki zawodów:
Karabin: 1. Dariusz Dresing - 33 punkty; 2. Piotr Rose - 31 punktów; 3. Adam Walder - 31 punktów;
Pistolet: 1. Dariusz Drewing - 29 punktów; 2. Michał Gierszewski - 27 punktów; 3. Janusz Chojnicki - 27 punktów.

  • ikonaOpublikowano: 11.10.2012 09:50
  • ikona

    Autor: Małgorzata Omachel - Kwidzińska (m.omachel@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 04.09.2019 11:08
  • ikonaZmodyfikował: Monika Kowalska
ikona