1076 (676) 2012-11-16 - 2012-11-22

„Fundraising łączy pokolenia”

Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu zaprasza seniorów i organizacje pozarządowe do udziału w szkoleniu, na którym dowiedzą się w jaki sposób pozyskiwać fundusze na różne cele społeczne.
Do projektu można się zgłosić na trzy sposoby:
- osoba w wieku do 60 lat - przedstawiciel organizacji pozarządowej - zgłasza się jako potencjalny opiekun wolontariusza - osoba taka w uzgodnieniu ze swoją organizacją typuje Seniora, który razem z nią uczestniczy w procesie edukacji,
- osoba w wieku powyżej 60 lat - Senior - zgłasza się z własnej inicjatywy po uprzednim wytypowaniu dla siebie organizacji, w której odbędzie wolontariat,
- organizacja zgłasza swojego przedstawiciela oraz Seniora, którzy wspólnie uczestniczą w procesie edukacji.
Projekt dofinansowany z Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013. To pierwszy taki projekt w Polsce. Trenerzy, to doświadczeni szkoleniowcy Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu, którzy swoją wiedzę czerpią przede wszystkim z codziennej pracy w organizacjach pozarządowych.
Więcej szczegółów: Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu, tel./fax 12 423 80 07, e-mail: flp@fundraising.org.pl.
Strona internetowa: http://fundraising.org.pl/fundraising-laczy-pokolenia-trwa-rekrutacja-do-projektu/. 

ikona