1076 (676) 2012-11-16 - 2012-11-22

Spotkania...

Środowiskowy Dom Samopomocy w Gdyni, ul. Wąsowicza 3, zaprasza rodziny i opiekunów, którym bliski jest los osób cierpiących na różne typy otępień (w tym otępienie alzheimerowskie) do uczestnictwa w spotkaniu grupy wsparcia, które odbędzie się 21.11.2012 r. o godz. 16.30. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt pod numerem telefonu 58 622 36 03.
***
Gdyńskie Koło Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego zaprasza chorych na opłatkowe spotkanie, które w tym roku odbędzie się 1 grudnia o godzinie 12.00 w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. 3 Maja 27/29.
Szczególnie mile widziane będą dzieci. Spotkanie wigilijne, podobnie jak wszystkie pozostałe, odbędzie się dzięki wsparciu finansowemu Miasta Gdynia.
***
Stowarzyszenie Chorych na Chorobę Parkinsona i Ich Rodzin z siedzibą w Gdyni informuję, że spotkanie grudniowe (1.12.2012 r.) nie odbędzie się. Najbliższe spotkanie Stowarzyszenia odbędzie się 5.01.2013 r. w GCOP w godzinach 10.00 - 14.00. Będzie to spotkanie noworoczne, w którym mogą wziąć udział wszyscy podopieczni.  

ikona