1076 (676) 2012-11-16 - 2012-11-22

Wsparcie opiekunów

Jeżeli mieszkasz w Gdyni, opiekujesz się zależną osobą niepełnosprawną i potrzebujesz wsparcia - zgłoś się do Centrum Pomocowego Caritas im. Św. Ojca Pio w Gdyni. Centrum organizuje cykl szkoleń dla osób sprawujących opiekę nad osobami niepełnosprawnymi i niesamodzielnymi (w podeszłym wieku, przewlekle chorymi, po przebytych urazach). Ostatni kurs rozpocznie się 24 listopada.
Udział w kursie jest bezpłatny, ilość miejsc ograniczona.
Projekt dofinansowany przez Miasto Gdyni.
Kontakt: sekretariat Centrum Pomocowego Caritas im. Św. Ojca Pio w Gdyni, ul. Jęczmienna 8, tel. 58 667 81 83 lub 84, e-mail: centrum.o.pio.caritas.pl. Informacje: www.gdansk.caritas.pl w zakładce „Programy". 

ikona