1078 (678) 2012-11-30 - 2012-12-06

(Niepełno)Sprawni, Aktywni, Kreatywni

Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni realizuje projektu (Niepełno)Sprawni, Aktywni, Kreatywni skierowanym do osób:
niepełnosprawnych w stopniu znacznym lub umiarkowanym, pozostających bez zatrudnienia, zamieszkałych na terenie Gdyni lub Sopotu, w szczególności powyżej 50 roku życia. Uczestnicy projektu będą mogli skorzystać z poradnictwa zawodowego i indywidualnych szkoleń zawodowych, indywidualnego poradnictwa psychologicznego, grupowych warsztatów psychospołecznych, 3-miesięczny staż i pośrednictwo pracy a także dodatkowe wsparcie.
Osoby, które wezmą udział w szkoleniu będą mieć pokryte koszty szkolenia zawodowego, otrzymają także stypendium podczas szkolenie i stażu. Zapisywać się można do 31 grudnia 2012 r. Szczegółowe informacje: Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni, ul. Kołłątaja 8, tel. 58 620 49 54, 621 11 61, 620 29 44, 621 11 50, wew.116 lub 117, godz. 8.00 - 15.00, e-mail: projekty@pupgdynia.pl, pupgdynia.pl. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

ikona