1078 (678) 2012-11-30 - 2012-12-06

WOPR uczy pływać

„Już pływam" - to hasło akcji prowadzonej od kilku lat na terenie całej Polski przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Od września do listopada 2012 odbył się cykl 16 zajęć na basenie Hotelu Gdynia.
Program edukacyjny „Już pływam" ma na celu propagowanie nauki pływania wśród dzieci w wieku szkolnym, a ponadto popularyzowanie problematyki ratownictwa wodnego oraz świadomego podejścia do stosowania zasad bezpiecznego zachowania na obszarze wodnym i terenie przywodnym.
Młodzież miała okazję podszkolić swoje umiejętności pływackie i zdobyli wiedzę jak zachować się w sytuacji zagrożenia. Osobą koordynującą realizację projektu w Gdyni był instr. WOPR Jakub Friedenberger. 

ikona