1083 (683) 2013-01-18 - 2013-01-24

„Gdynia bez barier” – ruszyła 14. edycja konkursu

Trwa 14. edycja konkursu „Gdynia bez barier", który służy przełamywaniu stereotypów myślenia o niepełnosprawności. Nagradzane są inicjatywy przyczyniające się do likwidacji barier architektonicznych, komunikacyjnych i społecznych.

W konkursie wyróżniani są autorzy ciekawych pomysłów i już zrealizowanych rozwiązań na rzecz osób niepełnosprawnych: osoby indywidualne, organizacje, instytucje. Dotychczas w trzynastu edycjach konkursu kapituła przyznała 42 nagrody i 38 wyróżnień.
Przypominamy zasady konkursu.
1. Przystępujący do konkursu składa wniosek, który powinien zawierać: imię i nazwisko lub nazwę instytucji zgłaszającej, tytuł programu, cel, propozycję innowacji i rozwiązań, kategorię (architektoniczna, społeczna, komunikacyjna, inna). Wniosek nie powinien przekraczać objętości 5 stron formatu A-4.
2. Wniosek może złożyć osobiście autor pomysłu lub osoba trzecia - typująca autora, obiekt, czy program. Wniosek może też złożyć kapituła konkursu.
3. Instytucje i osoby prawne przedstawiają programy już zrealizowane.

Wnioski można składać do 20 lutego 2013 r. w Samodzielnym Referacie do Spraw Osób Niepełnosprawnych Urzędu Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia - I piętro Urzędu Miasta, pok. 114 A, tel. 58 66 88 790, e-mail: niepelnosprawni@gdynia.pl.
Nagrodami w konkursie są medal Prezydenta Miasta Gdyni „Gdynia bez barier", prawo użytkowania logo „Gdynia bez barier" na wszystkich obiektach, produktach i korespondencji nagrodzonego oraz obrazy artystów malujących ustami i stopami.
Finał 14. edycji konkursu „Gdynia bez barier" planowany jest na maj 2013 r.

Więcej informacji na: http://www.gdynia.pl/dla/mieszkancow/gdynia/bez/barier/297_30022.html.

ikona