1091 (691) 2013-03-15 - 2013-03-21

Zaproszenie dla firm do współpracy

Rada Dzielnicy Obłuże zaprasza firmy do składania ofert na realizację obsługi artystyczno-technicznej festynu, który odbędzie się 22 czerwca 2013 r. na terenie „Przy stawku".

Zaprasza również do współpracy instytucje, podmioty gospodarcze, oraz osoby fizyczne chętne do zaprezentowania swojej działalności tj. gastronomia, sprzedaż, usługi, reklama itp.

Oferty należy składać osobiście w Biurze Rady Dzielnicy/budynek Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej, Gdynia, ul. Podgórska 14, w poniedziałki w godz. 14.00 - 20.00, wtorki i środy w godz.11.00 - 15.00, tel. 58 665 50 00 lub przesyłać na adres e-mail: rada.obluze@gdynia.pl do 8 kwietnia br. 

ikona