1092 (692) 2013-03-22 - 2013-03-28

Zapisy do gdyńskich przedszkoli

Oto harmonogram rekrutacji dzieci do 37 przedszkoli prowadzonych przez Gminę Gdynia w roku szkolnym 2013 - 2014.
 
Terminy:
- od 15 kwietnia do 15 maja 2013 r. - składanie kart w przedszkolu;
- 3 czerwca 2013 r. o godz. 15.00 - wywieszenie w przedszkolach list przyjętych dzieci;
- do 7 czerwca 2013 r. - składanie odwołań od decyzji komisji kwalifikacyjnej w przedszkolu;
- 17 czerwca 2013 r. o godz. 15.00 - wywieszenie w przedszkolach ostatecznych list dzieci przyjętych.
- od 18 czerwca do 28 czerwca 2013 r. - podpisanie przez rodziców nowoprzyjętych dzieci umowy z dyrektorem przedszkola.

Kartę zgłoszenia do przedszkola można pobrać: http://www.gdynia.pl/g2/2013_03/65841_fileot.doc. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Edukacji pod numerem telefonu 58 66 88 451. 

ikona