1117 (717) 2013-09-27 - 2013-10-03

Kalendarz sportowy

27 - 28.09.2013 r.- żeglarstwo Puchar Przechodni Przewodniczącego Rady Miasta Gdyni oraz Prezesa Ligi Obrony Kraju Zatoka Gdańska;
Strona: www.gdyniasport.pl.

ikona