1117 (717) 2013-09-27 - 2013-10-03

Spotkanie dla podatników

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Gdyni zaprasza wszystkich chętnych do udziału w spotkaniu informacyjnym, na którym zostanie omówiony temat osiągania dochodów z tytułu prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności rolniczej.
Spotkanie odbędzie się w 2 października 2013 r. w siedzibie tut. urzędu w Gdyni przy ulicy Hutniczej 25 (sala 304, III piętro w godzinach od 15.00 do 16.00).

ikona