1122 (722) 2013-11-08 - 2013-11-14

„EduAktywacja” - konkurs dla szkół

„EduAktywacja - efektywny i przyjemny proces uczenia się" - to hasło konkursu skierowanego do szkół w naszym województwie. Ma on na celu poprawę efektywności uczenia się i pomoc w zrozumieniu procesu zapamiętywania.

Zgłoszenia przyjmowane są do 15 listopada.
Szczegółowe informacje znaleźć można na stronie internetowej: www.ydp.pl/EduAktywacja.

Pula nagród w konkursie wynosi 21 000 zł. Inicjatorem akcji i konkursu jest Young Digital Planet SA, a partnerami są: Gazeta Wyborcza, Uczę Nowocześnie, Radio Gdańsk, edupress.pl, Robo Camp, Stowarzyszenie Talent, Edufun i Fundacja Zaawansowanych Technologii.

ikona