1122 (722) 2013-11-08 - 2013-11-14

Podziękowania

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 6, pedagog, nauczyciele, rodzice i dzieci serdecznie dziękują księdzu prałatowi Sławomirowi Decowskiemu za szkolne plecaki z wyposażeniem oraz dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów. Wyrażając swą wdzięczność życzymy sukcesów w pracy duszpasterskiej.
***
Dyrektor Regina Hetak oraz społeczność Szkoły Podstawowej nr 23 w Gdyni składają podziękowania wszystkim, którzy zechcieli poświęcić swój czas - uczniom, rodzicom, nauczycielom, pracownikom szkoły oraz wszystkim gościom za zaszczycenie swoją obecnością wernisaży rękodzieła artystycznego i malarstwa w Galerii „Profile" 4 i 12 października 2013 roku.
***
Zarząd Stowarzyszenia Amazonek Gdyńskich serdecznie dziękuje wszystkim uczestnikom Marszu Różowej Wstążki, w Gdyni 19.10.2013 r. Dziękujemy za wyraz solidarności, co utwierdza nas, że nie jesteśmy same w walce z tą ciężką chorobą. Szczególne podziękowania kierujemy do: Piotra Gotowały właściciela piekarni za słodki dar serca w postaci wypieków, który uświetnił zakończenie Marszu w Hotelu Gdynia.
***
Pracownicy socjalni MOPS w Gdyni E. Błażejczak i J. Goszczyńska oraz uczestnicy warsztatów składają podziękowania niezawodnym partnerom za wspólne działania w ramach projektu socjalnego pn. „Z chęci i potrzeby", którego celem była pomoc młodzieży w wejściu na rynek pracy.
***
Stowarzyszenie Społecznej Edukacji Non Stop dziękuje Rafałowi Omernik (witrazowe.com.pl, e-plastyk.com.pl) za nieodpłatne przeprowadzenie, 19 października br., warsztatów z witrażu adresowanych do mieszkańców Oksywia - za profesjonalizm, świetne podejście do uczących się oraz powstanie wielu prac, które przyniosły dumę swym wykonawcom.

ikona