1123 (723) 2013-11-15 - 2013-11-21

„Podaj dalej ciepło” także w Gdyni

„Podaj dalej ciepło" to akcja organizowana przez EDF Wybrzeże S.A., realizowana w ramach polityki społecznej odpowiedzialności biznesu, w partnerstwie m.in. z miastem Gdynia. Ma na celu wsparcie aktywnych organizacji pozarządowych, korzystających w swoich obiektach z ciepła produkowanego przez EDF Wybrzeże S.A., a których misją jest niesienie pomocy osobom najbardziej potrzebującym.
W tym roku z Gdyni nominowano do akcji Fundację Adapa (www.adapa.pl).
Głosować można na stronie internetowej: www.podajdalejcieplo.pl.
Akcja trwa do 8 grudnia.
Fundacja zajmuje się rehabilitacją zawodową i społeczną dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnościami, w szczególności z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz członków ich rodzin.  

ikona