Nocny Bieg Świętojański – zmiany w organizacji ruchu (21-22.06.2024)
1123 (723) 2013-11-15 - 2013-11-21

Nie żyje druh Alfons Śmierzchalski

Po długiej i ciężkiej chorobie 6 listopada zmarł w Gdyni były przewodniczący gdyńskiego koła Światowego Związku Żołnierzy AK, druh Alfons Śmierzchalski „Szary Wilk" - podczas II wojny światowej członek Tajnego Hufca Harcerzy, uczestnik konspiracyjnych akcji obronnych, mających na celu zdobywanie broni i amunicji, rozpracowanie niemieckiego systemu obronnego wokół Gdyni i przygotowanie map umocnień dla wojsk alianckich.

Druh Alfons Śmierzchalski - urodził się 13 lipca 1927 r. w Szubinie. Rodzina Śmierzchalskich przybyła do Gdyni w 1930 r.
W czasie wojny mieszkali w Gdyni, choć kilka razy zmuszeni byli opuścić zajmowane mieszkanie, by w końcu zamieszkać na poddaszu domu przy ul. Śląskiej nr 31.
Alfons Śmierzchalski przed wybuchem wojny ukończył pięć klas szkoły powszechnej, należał do gromady zuchów, ale już latem 1938 r. jako harcerz uczestniczył w obozie w Mrzezinie koło Pucka. Naukę w szkole niemieckiej kontynuował do 1941 r., a gdy ukończył 14 lat otrzymał z urzędu pracy (Arbeitsamt) skierowanie do pracy w Miejskich Zakładach Elektrycznych, gdzie - z przerwami na wysyłkę do prac przy budowie frontowych systemów obronnych - zatrudniony był do końca wojny.
Działalność konspiracyjną rozpoczął w 1942 r., gdy przejął broń od aresztowanego kuzyna - członka Szarych Szeregów, Henryka Śmierzchalskiego, a wkrótce sporządzał listy z adresami funkcjonariuszy hitlerowskich urzędów na podstawie danych z ewidencji za zużycie energii elektrycznej.
W styczniu 1943 r. składał przysięgę harcerską na banderę szkunera ZHP „Zawisza Czarny". Wtedy też został zaprzysiężony jako członek THH, otrzymał stopień ćwika oraz pseudonim „Szary Wilk". W THH pełnił funkcję wywiadowcy i został przeszkolony między innymi w zakresie zwiadu, topografii, obsługi broni i działalności konspiracyjnej.
Po zakończeniu działań wojennych został uczniem Państwowego Gimnazjum i Liceum Męskiego w Gdyni, gdzie uzyskał małą maturę. W szkole był członkiem drużyny skautowej, do której należało kilku członków byłego THH. Następnie uzyskał wykształcenie ekonomiczne i pracował zawodowo w Trójmieście, głównie w branży inwestycyjno-remontowej. Od 1987 r. był na emeryturze. Od 1989 r. był przewodniczącym autonomicznego koła „Światowego Związku Żołnierzy AK - członków THH" w Gdyni.
(Życiorys Alfonsa Śmierzchalskiego napisany przez Kazimierza Małkowskiego, w 2007 r. w publikacji Czarna Czwórka Gdynia). 

ikona