1123 (723) 2013-11-15 - 2013-11-21

Sztandar dla krwiodawców

Miejski Klub Honorowych Dawców Krwi w Gdyni informuje, że 22 listopada 2013 r. o godzinie 17.00 w Ośrodku Szkolenia Żeglarskiego Marynarki Wojennej w Gdyni nastąpi uroczyste wręczenie Sztandaru. Jest to zwieńczenie 38 lat pracy Klubu i jego działaczy, a wręczenie w trakcie obchodów jubileuszu 55-lecia krwiodawstwa w Polsce, jest dodatkowym wyróżnieniem, które bez wątpienia jeszcze bardziej zaktywizuje członków klubu do dalszych działań dla dobra drugiego człowieka.
Klub znajdziecie na FB: https://www.facebook.com/MiejskiKlubHonorowychDawcowKrwiWGdyni.

ikona