1128 (728) 2013-12-20 - 2014-01-09

„Myszka Z” już za nami

13 grudnia 2013 r. w Szkole Podstawowej nr 40 w Gdyni odbył się III Międzyszkolny Konkurs Przyrodniczo-Informatyczny „Myszka Z" dla klas IV-VI gdyńskich szkół podstawowych. Honorowy patronat nad konkursem objęła wiceprezydent Ewa Łowkiel. Temat przewodni III edycji konkursu brzmiał: „Jeziora Pomorza". Konkurs organizowany był w dwóch etapach: I - szkolny (część I - test, część II - prezentacja multimedialna) oraz II - międzyszkolny (ćwiczenia praktyczne z przyrody i informatyki) w okresie od października do grudnia 2013r.
W konkursie udział wzięły następujące szkoły: SP nr 10, SP nr 12, SP nr 17, SP nr 18, SP nr 26, SP nr 29, SP nr 31, SP nr 37, SP nr 39, SP nr 40 oraz SP nr 48.
Nagrody otrzymali: w klasyfikacji indywidualnej: I m-ce - Artur Varković (SP 26) - tablet wraz z akcesoriami; II m-ce - Tobiasz Mańkowski (SP 26) - odtwarzacz MP4 - Sony; III m-ce - Daniel Dustin (SP 29) - odtwarzacz MP3 - Sony.
W klasyfikacji drużynowej: I m-ce - SP 40 - klawiatury i myszki ; II m-ce - SP26 - klawiatury; III m-ce - SP 31 - myszki.
Wszyscy uczniowie biorący udział w finale otrzymali ekologiczne gadżety z logo konkursu oraz podziękowania za udział w konkursie. Nauczyciele przygotowujący uczniów do konkursu otrzymali specjalny podarunek wraz z podziękowaniami za przygotowanie uczniów do udziału w konkursie. 

ikona