Nocny Bieg Świętojański – zmiany w organizacji ruchu (21-22.06.2024)
1132 (732) 2014-01-31 - 2014-02-06

(Niepełno)Sprawni, Aktywni, Kreatywni

Trwają zapisy do projektu - „(Niepełno)Sprawni, Aktywni, Kreatywni" - realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni.

Skierowany jest on do osób: niepełnosprawnych w stopniu znacznym lub umiarkowanym, pozostających bez zatrudnienia, zamieszkałych na terenie Gdyni lub Sopotu,  w szczególności powyżej 50. roku życia.

Uczestnicy będą mogli skorzystać z poradnictwa zawodowego, indywidualnego poradnictwa psychologicznego, grupowych warsztatów psychospołecznych, indywidualnego szkolenia zawodowego (administracyjno-biurowe, profesjonalne sprzątanie, pomoc kuchenna), staż 3-miesięczny, pośrednictwo pracy.
Dodatkowe wsparcie: refundacja kosztów dojazdu na grupowe warsztaty psychospołeczne, stypendium szkoleniowe podczas indywidualnego szkolenia zawodowego, stypendium podczas stażu.

Zapisy do trzeciej edycji trwają do 28.02.2014 r.
W przypadku dużej ilości osób chętnych - termin zostanie skrócony. Więcej informacji: Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni, ul. H. Kołłątaja 8, tel. 58 620 49 54, 621 11 61, 620 29 44, 621 11 50 wew.116 lub 117 w godz. 8.00 - 15.00, e-mail: projekty@pupgdynia.pl. Strona internetowa: pupgdynia.pl. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

ikona