Nocny Bieg Świętojański – zmiany w organizacji ruchu (21-22.06.2024)
1139 (739) 2014-03-21 - 2014-03-27

„8 Wspaniałych" 2014

Finał XIII gdyńskiej edycji konkursu „8 Wspaniałych" odbył się w sobotę 15 marca 2014 r. w Gimnazjum nr 4 w Gdyni. Konkurs jest kierowany do młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.
Jego celem jest promowanie pozytywnych zachowań, działań i postaw młodzieży oraz upowszechnianie młodzieżowego wolontariatu. Praca w wolontariacie to zadanie niezwykle trudne do zmierzenia, gdyż nie sprawdzi tego żaden egzamin. Działalność charytatywna wśród młodzieży w znaczący sposób kształtuje charaktery i niesie nadzieję tworzenia lepszego świata pełnego akceptacji i wzajemnego szacunku.
Do konkursu zgłoszono uczniów gdyńskich szkół, którzy wyróżniają się pracą na rzecz potrzebujących: uczestniczą w wielu kampaniach społecznych, pracują jako wolontariusze np. w hospicjach i świetlicach socjoterapeutycznych, pomagają osobom niepełnosprawnym, znajdują czas, by swoim wsparciem służyć innym.
Oto oni:
Daria Herbasz uczennica XII Liceum Ogólnokształcącego;
Mikołaj Hyży uczeń IX Liceum Ogólnokształcącego;
Mateusz Idziaszek uczeń Gimnazjum nr 4;
Patryk Kołodziejski uczeń XII Liceum Ogólnokształcącego;
Maja Robaszkiewicz uczennica VI Liceum Ogólnokształcącego;
Agata Warzała uczennica Technikum Ekonomicznego;
Agnieszka Żołyńska uczennica XII Liceum Ogólnokształcącego;
Patryk Kreft uczeń II klasy Technikum Mechanicznego w Gdyni. To on będzie reprezentował Gdynię podczas ogólnopolskiego etapu konkursu „8 Wspaniałych''.
O młodych ludziach i ich działaniach przeczytać mozna na stronie internetowej:
http://www.gdynia.pl/wydarzenia/70_92556.html.

ikona