1141 (741) 2014-04-04 - 2014-04-10

Trwają wystawki odpadów wielkogabarytowych

W sobotę, 5 kwietnia odbędzie się kolejna w tym roku wystawka odpadów wielkogabarytowych w dzielnicach Karwiny, Mały Kack, Orłowo.
Odpady należy wystawiać przy pergolach śmietnikowych lub przed posesjami najpóźniej do godz. 12.00.
Właścicieli i zarządców nieruchomości prosimy o uczulenie mieszkańców, że wystawki nie służą do pozbywania się śmieci zmieszanych oraz segregowanych - tych należy pozbywać się w odpowiednich pojemnikach zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gdyni.
Nie przegap terminu wystawki w swojej dzielnicy:


Termin

Dzielnica

5 kwietnia

Karwiny, Mały Kack, Orłowo

12 kwietnia

Chwarzno-Wiczlino, Dąbrowa, Wielki Kack


Przypominamy, że w trakcie wystawek:
- WYSTAWIAMY: stolarkę okienną, meble, boazerię, dywany, duży sprzęt AGD, wanny, armaturę sanitarną, pojedyncze opony itp.;
- NIE WYSTAWIAMY: odpadów zmieszanych (bytowych), odpadów segregowanych (szkła, plastiku i metali, papieru i opakowań wielomateriałowych), kartonów (powinny trafić do niebieskiego pojemnika na papier i opakowania wielomateriałowe), gruzu budowlanego, odpadów zielonych, chemikaliów i zużytych akumulatorów, odpadów pochodzących z działalności gospodarczej i odpadów medycznych.
Więcej informacji na temat systemu gospodarki odpadami w Gdyni na stronie: www.smieciodnowa.pl.
Przypominamy, że odpady zmieszane oraz niebezpieczne nie są zbierane w trakcie wystawek, a za ich uprzątnięcie (wrzucenie do pojemników na odpady lub dostarczenie do PZON-ów) odpowiadają właściciele nieruchomości. Za wystawianie odpadów zmieszanych, segregowanych oraz niebezpiecznych łącznie z odpadami wielkogabarytowymi będą wystawiane mandaty przez Strażników Miejskich.
Niepotrzebne, ale dobre rzeczy wystawisz też na bazarku w Internecie: www.smieciodnowa.pl/oddam.

ikona