1147 (747) 2014-05-16 - 2014-05-22

„Bądźmy razem, bądźmy bezpieczni” w Chyloni

Od maja Fundacja Zmian Społecznych „Kreatywni" ruszyła z nowym projektem dzielnicowym o nazwie „Bądźmy razem, bądźmy bezpieczni". Projekt został przygotowany przez Radę Dzielnicy Chylonia i będzie realizowany na obszarze tej dzielnicy.

W jego ramach zostanie zorganizowany cykl dziesięciu spotkań otwartych o charakterze piknikowo - debatowym. Odbędą się w różnych miejscach dzielnicy, a stanowiska będą oznaczone i widoczne z daleka.
Tematy, które będą omawiane to między innymi: jak interweniować, jak chronić sąsiadów, jak reagować na zachowania agresywne, jak budować bezpieczną wspólnotę.

Pierwsze spotkanie 17.05.2014 r. o temacie przewodnim „Jak jest - bezpiecznie, czy nie?".
Spotkanie na placu przy SKM Leszczynki (przy Biedronce) w godzinach 10.00 - 15.00.

Projekt zakończy się wernisażem zdjęć, które będą robione podczas wszystkich aktywności. Wyłoniona grupa liderów zostanie współtwórcami kampanii społecznej, która podsumuje działania.

ikona