1148 (748) 2014-05-23 - 2014-05-29

Alicja Müller wygrała konkurs młodego krytyka

Laureatką I Ogólnopolskiego Konkursu im. Andrzeja Żurowskiego na recenzje teatralne dla młodego krytyka, Gdynia 2014, została gdynianka Alicja Müller.
W uzasadnieniu Kapituły Konkursu czytamy: „Recenzje nadesłane przez Alicję Müller, laureatkę I. Ogólnopolskiego Konkursu im. Andrzeja Żurowskiego na recenzje teatralne dla młodego krytyka, Gdynia 2014, wyróżnia autentyczna szerokość zainteresowań. Autorka podejmuje udane próby zmierzenia się z interpretacją spektakli opartych na klasyce polskiego dramatu, które równocześnie nawiązują do awangardy międzywojennej i zapisu autobiograficznego. W swoich analizach zwraca uwagę przede wszystkim na opis gry aktorskiej i plastykę przedstawienia. Jej recenzje charakteryzuje przemyślana konstrukcja tekstu, czytelność opisu i solidna argumentacja dotycząca ocen i sądów. Nie unikając podejścia teatrologicznego, autorka zachowuje dbałość o piękno języka w prezentowanych tekstach".
Kapituła Konkursu obradowała w składzie: prof. Bożena Frankowska, Sławomira Łozińska, Maria Napiontkowa, Remigiusz Grzela, Krzysztof Miklaszewski, dr Tomasz Miłkowski, Maciej Prus.

ikona