1157 (757) 2014-08-08 - 2014-08-21

„Gdynia w kwiatach” - zgłoszenia do 31 sierpnia

Trwa XX jubileuszowa edycja konkursu „Gdynia w kwiatach". Mogą w nim wziąć udział wszyscy mieszkańcy, których ogródki, balkony, tarasy, zielonymi aranżacjami przysparzają miastu urody.
Zapraszamy wszystkich, którzy chcą się podzielić pomysłem, do udziału w kolejnej edycji. Uczestnicy zgłaszają zamiar przystąpienia do Konkursu na kuponach wydrukowanych w „Ratuszu". Każdy balkon, okno, taras, loggia, dach, wejście, ogródek i otoczenie budynku powinno być sfotografowane przez właściciela.
Fotografie powinny być kolorowe o wymiarach 10×15 cm (maksymalnie 3 szt.). Mile widziane będą dołączone do kuponu fotografie w formie cyfrowej na płycie CD. Na kuponach należy podać numer konta należącego do osoby, wspólnoty lub instytucji biorącej udział w konkursie. Nie podanie numeru konta jest jednoznaczne z deklaracją osobistego odbioru nagrody w kasach Urzędu Miasta Gdyni, w wyznaczonym dniu.
Kupony wraz ze zdjęciami należy składać w Zespole Prasowym Urzędu Miasta (p. 201) lub wysłać pocztą na adres: Zespół Prasowy Urzędu Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia.
Termin składania kuponów upływa 31 sierpnia 2014 r.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi we wrześniu na imprezie „Dary Ziemi".


Kupon konkursowy

ikona