1172 (772) 2014-11-28 - 2014-12-04

„Dobra Jakość Edukacji - Sukcesem Przez Całe Życie" - konferencja

Prezydent Miasta Gdyni wobec  zmian  zaplanowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej  usprawniających i dostosowujących szkolnictwo zawodowe do potrzeb rynku pracy, włączając się     do dyskusji nt. konkretnych działań  w Gdyni,  zaprasza do udziału w III KONFERENCJI GDYŃSKIEJ  „Dobra Jakość Edukacji - Sukcesem Przez Całe Życie".  Działania podejmowane będą nie tylko w tym roku szkolnym, który jest Rokiem Szkoły Zawodowców, ale także w latach następnych. Współorganizatorem Konferencji jest Kolegium Miejskie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gdyni, świętujące 5 grudnia 2014 r. jubileusz 15-lecia istnienia - założonego UCHWAŁĄ nr XIV/508/99 RADY MIASTA GDYNI z dnia 29 grudnia 1999 roku.

5 grudnia 2014r. Pomorski Park Naukowo Technologiczny - Sala Morska (aleja Zwycięstwa 96/98 Gdynia)
 
14.00 - 14.20
• Otwarcie Konferencji w ROKU ZAWODOWCÓW 2014-2015
dr Wojciech Szczurek, Prezydent Miasta Gdyni
• Wprowadzenie do Konferencji - Barbara Latocha, dyrektor Kolegium Miejskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gdyni
14.20 - 14.50
• Zmiany  w ustawie o systemie oświaty. Zmiany w szkolnictwie zawodowym Jadwiga Parada - Radca Ministra Edukacji Narodowej w Departamencie Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Warszawa
• Wsparcie dla edukacji zawodowej i ustawicznej w obliczu aktualnych wyzwań.  Teresa Kazimierska - Wicedyrektor Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Warszawie
14.50-15.30
• Modelowe rozwiązania w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli, wypracowane w ramach projektu „Skuteczny system kształcenia  ustawicznego nauczycieli gwarancją wysokiej jakości edukacji dzieci i młodzieży" realizowanego przez Kuratorium Oświaty w Gdańsku - Gabriela Albertin, Pomorski Wicekurator Oświaty
• Kształcenie dorosłych w województwie pomorskim a zapotrzebowanie na kwalifikacje i umiejętności na regionalnym rynku pracy. Anna Pawłowska - Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku
15.30-16.00
• Prezentacja rezultatów projektu "Go&Learn" - panel dyskusyjny  z udziałem członków Regionalnego Komitetu Sterującego. Moderator  - Wanda Stankiewicz, Dyrektor Towarzystwa Naukowego Organizacji i  Kierownictwa Oddział w Gdańsku
• Propozycje współpracy pracodawców ze szkołami zawodowymi
i oczekiwania związane z Rokiem Szkoły Zawodowców - Urszula Wiśniewska Dyrektor Firmy ANDREM BIS
16.00-16.30
• Część artystyczna - słuchacze i zaproszeni absolwenci Kolegium Miejskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gdyni
16.30-17.00
• Wydawanie certyfikatów uczestnictwa. Strefa dobrego smaku

ikona