1173 (773) 2014-12-02 - 2014-12-11

26. numer „Rocznika Gdyńskiego”

Ukazał się kolejny, 26 tom „Rocznika Gdyńskiego" pod red. Jacka Dworakowskiego. Jego wydanie zbiegło się z okrągłą - 25. rocznicą pierwszych demokratycznych wyborów w Polsce. Nic więc dziwnego, że pierwsze artykuły poświęcone są temu ważnemu wydarzeniu.
Tradycją stają się zamieszczane na łamach pisma prac, których autorami jest młodzież. W najnowszym numerze „Rocznika" załączone zostały artykuły, które są skrótem prac, jakie wpłynęły na 40. Olimpiadę Geografii, która jak co roku odbyła się w III Liceum Ogólnokształcącym im. Marynarki Wojennej. Poza tym - wzorem ubiegłego roku - opublikowane są uczniowskie mowy z okazji kolejnej rocznicy uzyskania przez Gdynię praw miejskich.
Redakcja „RG" poleca Państwa uwadze również inne, nie mniej interesujące artykuły dotyczące tematyki gdyńskiej, a w tym m.in.: „Marynarka Wojenna RP - trudne pytania", „Operacja Żagiel `74", „Historia jednego odkrycia. Pierwsze ratownicze badania archeologiczne w powojennej Gdyni", „Historia Zespołu Szkół Ekologicznych w Gdyni", czy „Polityka rowerowa Gdyni".
Rocznik Gdyński" jest do nabycia w Towarzystwie Miłośników Gdyni, ul. Władysława IV 57, od poniedziałku do piątku w godz. od 11.00 do 14.00.

ikona