1178 (778) 2015-01-23 - 2015-01-29

Dolina Logistyczna i Centralny Okręg Przemysłowy – wspólnota interesów

20 stycznia br., Polski Klaster Morski i Klaster COP podpisały w Akademii Morskiej w Gdyni Umowę o współpracy.
Priorytetem współpracy obu klastrów jest wspieranie rozwoju przedsięwzięcia „Dolina Logistyczna" - jako ważnego centrum logistycznego dla rozwoju przemysłu i handlu w obszarze Europy Środkowej i Europy Bałtyckiej.
Działania te będą rozwijać przede wszystkim członkowie obu klastrów - nawiązując bezpośrednie kontakty biznesowe.
Centralny Okręg Przemysłowy to drugi, po Gdyni, największy projekt rozwojowy II RP.
Inicjatorem COP był Eugeniusz Kwiatkowski, wpisując plan budowy COP do Planu Czteroletniego 1936-1940.
Obszar COP obejmował obszar 60 tys. km². Do wybuchu wojny powstały 3 okręgi przemysłowe: kielecki, sandomierski i lubelski, z zakładami przemysłu: hutniczego, metalowego, chemicznego, maszynowego, energetycznego i in.
Powstało nowe miasto - Stalowa Wola.
Pracę otrzymało ok. 100 tys. ludzi.
Niektóre z firm leżących w COP prowadzą działalność w Gdyni (np. Zakłady Azotowe w Tarnowie (Grupa Azoty S.A.) - są właścicielem jednego z terminali w porcie).
Obszar Doliny Logistycznej umożliwi działalność i rozwój innych firm z południa Polski - w bezpośrednim zapleczu portu.

ikona