1178 (778) 2015-01-23 - 2015-01-29

Przystań Poetycka „Strych” ma już 14 lat

Centrum Kultury w Gdyni i Przystań Poetycka „Strych" zapraszają w poniedziałek, 26 stycznia o godz. 19.30 w Cafe „Strych", Plac Kaszubski 7B, na jubileuszowe spotkanie poetyckie z okazji XIV lat działania Przystani Poetyckiej „Strych".
W programie: spotkanie autorskie z Radosławem Wiśniewskim, promocja tomu wierszy „Abdykacja", tort urodzinowy, loteria fantowa, muzyka.
Spotkanie poprowadzą: Wojciech Boros i Paweł Baranowski.
Wstęp wolny.
Radosław Wiśniewski: absolwent UJ w Krakowie. Mieszka w Brzegu. Poeta, krytyk literacki; współzałożyciel i redaktor naczelny kwartalnika „Red". Współzałożyciel grupy poetyckiej Stowarzyszenie Żywych Poetów. Był jednym z głównych twórców artzinu „BregArt", stałym współpracownikiem pisma „Undergrunt", 2000-2001 naczelny redaktor „Informatora Kulturalnego Opolszczyzny". Współpracował z czasopismem „Studium", współpracuje z czasopismem „Odra" jako współredaktor kwartalnego dodatku literackiego - „Ósmy Arkusz".Od 2007 roku współpracuje z serwisem: www.empik.com jako krytyk/publicysta. W 2007 r. był współinicjatorem internetowego projektu Pekin 2008 - druga strona medalu, działającego od 2009 r jako serwis Poeci dla Tybetu. Laureat wielu wyróżnień i nagród literackich. Tłumaczony na język angielski, niemiecki, hiszpański, czeski, węgierski. Wydał tomy autorskie m.in: „Nikt z przydomkiem", „Albedo", „NeoNoe", „Abdykacja - wiersze zaangażowane i nie".

ikona