Uwaga! Skrócił się termin przerwy w dostawie ciepłej wody. OPEC już napełnia sieć. Szczegóły w komunikacie.
1179 (779) 2015-01-30 - 2015-02-05

„Jestem Aktywny! Zdobywam Pracę!”

Centrum Integracja w Gdyni zaprasza do udziału w projekcie „Jestem Aktywny! Zdobywam Pracę!", którego celem jest wspieranie osób niepełnosprawnych w wejściu lub powrocie na rynek pracy oraz udział w szkoleniach zawodowych.
Projekt skierowany jest do osób:
- w wieku 18 - 59 lat (kobiety) oraz 18 - 64 lat (mężczyźni);
- nieaktywnych zawodowo / bezrobotnych i nieuczestniczących w warsztacie terapii zajęciowej;
- ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności;
- osoby z woj. pomorskiego
W projekcie przewidziano m.in.
- indywidualne specjalistyczne poradnictwo zawodowe;
- indywidualne poradnictwo prawne;
- indywidualne poradnictwo psychologiczne;
- indywidualne konsultacje specjalistyczne;
- jednodniowe warsztaty prawne - zajęcia grupowe;
- warsztaty aktywnego poszukiwania pracy;
- spotkania w zakresie aktywnego poszukiwania pracy;
- szkolenie zawodowe;
- szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe;
- pośrednictwo pracy wraz z monitoringiem zatrudnienia.
Spotkanie informacyjne w Centrum Integracja w Gdyni przy ul. Traugutta 2 w godz. od 9.00 do 17.00 (należy) zabrać ważne orzeczenie o niepełnosprawności. Konieczny wcześniejszy kontakt telefoniczny celem umówienia się na rozmowę: tel. 505 607 028, e-mail: jakub.wojciechowski@integracja.org

ikona