1183 (883) 2015-02-27 - 2015-03-05

„Mały procent – wielka sprawa!” Przekaż swój 1% gdyńskim organizacjom pożytku publicznego!

W związku z trwającym do końca kwietnia okresem rozliczeń podatkowych, dotyczącym podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2014 pragniemy przypomnieć Państwu o możliwości przekazania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego działających w Gdyni i dla dobra jej mieszkańców.
Obecnie w Gdyni zarejestrowanych jest 77 organizacji uprawnionych do otrzymania należnej części podatku. Trzeba jednak podkreślić, że na terenie naszego miasta działa ich o wiele więcej. Ich działalność dotyczy niemalże każdego obszaru naszego życia, a to na jaki cel zechcemy przekazać nasz 1% zależy wyłącznie od nas!
Aby ułatwić Państwu ten wybór w kolejnych numerach prezentujemy organizacje wraz z ich krótkim opisem. Pełną listę znajdziecie Państwo także na stronie: www.gdynia.pl/1procent


9. Fundacja Przyjaciół Wilna i Grodna „SERCE DZIECIOM"
KRS 0000 191 557
ul. Nauczycielska 14/10, 81-614 Gdynia, tel. 58 624 04 84, www.sercedzieciom.org
Fundacja od ponad 21 lat opiekuje się dziećmi pochodzenia polskiego z wybranych sierocińców w Wilnie i Nowej Wilejce. Dzięki pomocy fundacji dzieci te spędzają na terenie Trójmiasta łącznie ponad 4 miesiące: w okresie Wielkanocy, wakacji letnich i Świąt Bożego Narodzenia. Między sierotami i ich opiekunami nawiązują się trwałe przyjaźnie. Trzydzieścioro jeden z tych dzieci zostało już adoptowanych przez rodziny z Pomorza. Sześcioro dzieci z domów dziecka w Wilnie zostało w Polsce, aby kontynuować naukę w szkołach, za zgodą Litwy. Do tej pory opieką fundacji objętych zostało ponad 5000 dzieci, a dzięki wpływom z odpisu 1% podatku może być ich jeszcze więcej!

10. Fundacja Wsparcia Osób z Zaburzeniami Komunikacji „Między Słowami"
KRS: 0000374172
ul. Świętojańska 87, 81-389 Gdynia, tel. 535 600 019, www.miedzy-slowami.org.pl
Fundacja Wsparcia Osób z Zaburzeniami Komunikacji „Między Słowami" została założona w 2010 r. aby systematycznie udzielać pomocy osobom z afazją w procesie reintegracji społecznej i do tej pory jest jedyną organizacją w Polsce, która działa w tym obszarze. Fundacja wspiera osoby po udarze mózgu, które straciły mowę. Prowadzi rehabilitację neurologopedyczną, trening grupowy komunikacji, jogę, muzykoterapię.

11. Fundacja Zmian Społecznych „Kreatywni"
KRS: 0000387798
ul. Modrzewiowa 4c/8, Gdynia, tel. 513 385 495, www.fundacjakreatywni.pl
Fundacja podejmuje się realizacji wielu przedsięwzięć przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu, przyczyniających się do budowy aktywnego i odpowiedzialnego społeczeństwa. Odbiorcami jej działań są różnorodne grupy społeczne. Stosując różne metody pracy, takie jak animacja społeczna, streetworking, poradnictwo pedagogiczne i psychologiczne, zajęcia, szkolenia, fundacja wspiera odbiorców swoich działań, wzmacnia ich rozwój, wyposaża w wiedzę i umiejętności pozwalające łatwiej odnaleźć się w życiu osobistym i zawodowym. Wśród najważniejszych projektów realizowanych przez fundację wymienić można prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych w gdyńskich dzielnicach (Oksywie i Dąbrowa), a także działania związane z rewitalizacją i organizacją społeczności lokalnej na ulicach Opata Hackiego i Zamenhofa, koordynowane przez Pomorski Park Naukowo-Technologiczny w Gdyni.

12. Gdyńskie Stowarszyszenie Osób Niesłyszących Ich Rodzin i Przyjaciół"EFFETHA"
KRS: 0000111694
ul. Warszawska 76, 81-309 Gdynia, tel. 58 711 1914, www.effetha.pl
Stowarzyszenie świadczy kompleksową pomoc osobom głuchoniemym, z wadami słuchu i mowy oraz ich rodzinom. Jego celem jest przybliżenie tym osobom świata i wspieranie ich w rozwiązywaniu problemów pojawiających się w ich życiu. Organizacja prowadzi szeroko pojętą rehabilitację i integrację społeczną. Swoimi działaniami stara się łagodzić skutki niepełnosprawności, likwidować bariery w życiu codziennym oraz zapobiegać wykluczeniu społecznemu osób dotkniętych niepełnosprawnością sensoryczną (uszkodzenia zmysłów słuchu i mowy). Stowarzyszenie prowadzi Centrum Informacji dla Niesłyszących, w którym można uzyskać porady i pomoc, oferuje wsparcie asystenta osoby niepełnosprawnej w załatwianiu codziennych spraw urzędowych czy podczas wizyt u lekarza, realizuje terapię psychologiczną i warsztaty, prowadzi świetlicę dla dzieci głuchoniemych oraz dzieci słyszących z rodzin głuchoniemych, daje również możliwość skorzystania z kawiarenki internetowej wyposażonej w kamery do „migania".

13. Gdyńskie Stowarzyszenie „Familia"
KRS: 0000101891
ul. Morska 89, 81-225 Gdynia, tel. 509438587 lub 504071418, https://sites.google.com/site/gdynskiestowarzyszeniefamilia/
Stowarzyszenie prowadzi dwie świetlice socjoterapeutyczne: „Familia" na Grabówku oraz „Familia II" na Karwinach. Świetlice oferują dzieciom zajęcia socjoterapeutyczne, terapię pedagogiczną, psychologiczną, pomoc w odrabianiu lekcji, a także szereg zajęć popołudniowych: plastycznych, kulturalnych, itp. Dwa razy w roku, podczas ferii zimowych i letnich wakacji, organizowane są obozy wypoczynkowe na terenie Polski, w trakcie których młodzi ludzie są zachęcani do aktywnego spędzania czasu wolnego, angażowania się w działania na rzecz społeczności lokalnej. Środki uzyskane z 1% podatku organizacja zamierza przeznaczyć na codzienne funkcjonowanie świetlic oraz organizację wypoczynku letniego.

14. Gdyńskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Dom Marzeń"
KRS: 0000226141
ul. Buraczana 8/48, 81-587 Gdynia, tel. 58 629 19 56, www.dommarzen.org.pl
Gdyńskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Dom Marzeń" działa w Gdyni już od dziesięciu lat, realizując projekty wspomagające osoby niepełnosprawne i ich opiekunów w samodzielnym życiu, a także zmieniając społeczny wizerunek osób z dysfunkcjami. Dzięki działaniom „Domu Marzeń" osoby z niepełnosprawnością intelektualną oswajają się ze swoją dorosłością, przygotowują się do założenia rodziny, uczą się wykonywać codzienne czynności. Stowarzyszenie integruje środowisko osób niepełnosprawnych i zachęca do aktywnego życia w społeczeństwie - podopieczni biorą udział w imprezach sportowych i projektach muzycznych, aktywnie uczestniczą w życiu kulturalnym i obywatelskim miasta Gdyni. Wieloletnia praca i realizacja projektów zaowocowała otrzymaniem przez organizację wyróżnienia w konkursie „Gdynia bez barier" oraz nagrody „Bursztynowego Mieczyka".

15. In gremio
KRS: 0000008919
ul. Strażacka 15, 81-616 Gdynia, tel. 58 624 05 09, www.ingremio.edu.pl
Stowarzyszenie In gremio prowadzi w Gdyni niepubliczną szkołę podstawową (Pierwsza Społeczna szkoła Podstawowa), bezpieczne i kameralne gimnazjum (Pierwsze Społeczne Gimnazjum), pierwszą niepubliczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną RAZEM oraz Centrum Muzyczne RYTM dla dzieci i młodzieży. Celem organizacji jest wychowanie i pomaganie młodym ludziom. Stowarzyszenie In gremio realizuje wiele projektów społecznych i grantowych, których główni beneficjenci to dzieci, młodzież i osoby powyżej 60 roku życia. Aktywnie uczestniczy w propagowaniu alternatywnych środków transportu miejskiego, szczególnie rowerów, podejmuje działania z zakresu edukacji ekologicznej oraz obywatelskiej. W roku 2012 stowarzyszenie otrzymało Nagrodę Specjalną „Bursztynowego Mieczyka" przyznaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

16. Kaszubska Fundacja Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Podaruj trochę słońca"
KRS: 0000054195
Starkowa Huta 35, 83-312 Hopowo, tel. 58 684 36 99, www.podarujtrocheslonca.pl
Misją fundacji, realizowaną od 1997 roku, jest udzielanie kompleksowej pomocy dzieciom niepełnosprawnym i ich rodzinom oraz integracja środowiska osób niepełnosprawnych. Fundacja prowadzi 3 Ośrodki Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawcze, w Pierszczewie, Sikorzynie i Strzepczu, w których możliwa jest realizacja obowiązku szkolnego i systematyczna rehabilitacji dzieci i młodzieży najbardziej poszkodowanej przez los. Z pomocy fundacji korzysta ponad stu podopiecznych. Organizacja prowadzi także systematyczne szkolenia dla rodziców i oferuje im pomoc psychologiczną. Fundacja została wyróżniona: „Nagrodą Bursztynowego Mieczyka 2000", nagrodą „Super Perła Kaszub 2013" oraz Medalem im. Matki Teresy z Kalkuty". Środki uzyskane z 1% podatku przeznaczone zostaną na zwiększenie liczby zajęć rehabilitacyjnych i terapeutycznych dla dzieci, a także na zakup specjalistycznego sprzętu.

ikona