1184 (884) 2015-03-06 - 2015-03-12

„Mały procent – wielka sprawa!” Przekaż swój 1% gdyńskim organizacjom pożytku publicznego!

W związku z trwającym do końca kwietnia okresem rozliczeń podatkowych, dotyczącym podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2014 pragniemy przypomnieć Państwu o możliwości przekazania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego działających w Gdyni i dla dobra jej mieszkańców.
Obecnie w Gdyni zarejestrowanych jest 77 organizacji uprawnionych do otrzymania należnej części podatku. Trzeba jednak podkreślić, że na terenie naszego miasta działa ich o wiele więcej. Ich działalność dotyczy niemalże każdego obszaru naszego życia, a to na jaki cel zechcemy przekazać nasz 1% zależy wyłącznie od nas!
Aby ułatwić Państwu ten wybór w kolejnych numerach prezentować będziemy organizacje wraz z ich krótkim opisem. Pełną listę znajdziecie Państwo także na stronie: www.gdynia.pl/1procent

17. Międzynarodowe Centrum Spotkań i Rehabilitacji Młodzieży Fundacja Miki-Centrum
KRS: 0000050483
ul. Wita Stwosza 73 lok.19, 80-308 Gdańsk, tel. 517 620 517, www.fundacjamc.pl
Organizacja działa od 1993 roku, dążąc do poprawy stanu bytowego młodzieży niepełnosprawnej i dbając o ich sferę emocjonalną i umysłową. Podopieczni fundacji otrzymują różnorodną pomoc służącą ich rehabilitacji i integracji społecznej. Obecnie ze wsparcia organizacji korzystają 183 osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie. Środki pozyskane przez fundację w ubiegłych latach pozwoliły na prowadzenie rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych. Podopieczni korzystali z zabiegów w basenie solankowym, ćwiczeń grupowych i indywidualnych. Zorganizowano też wiele spotkań integracyjnych. Organizacja planuje rozbudowę bazy rehabilitacyjnej.

18. Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Edukacji i Integracji „TACY SAMI"
KRS: 0000136608
ul. Kapitańska 37, 81-249 Gdynia, tel. 58 621 65 00, www.gss.edu.pl
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Edukacji i Integracji „TACY SAMI" jest organem prowadzącym Gdyńską Szkołę Społeczną, która powstała dzięki inicjatywie grupy nauczycieli i rodziców we wrześniu 1990 r. Stowarzyszenie propaguje i realizuje wszelkie działania na rzecz edukacji i integracji, osób niepełnosprawnych, upowszechniania inicjatyw edukacyjno-oświatowo-wychowawczych.

19. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdyni KRS: 0000093655
ul. Harcerska 4, 81-425 Gdynia, tel. 58 622 93 16, www.psouugdynia.org.pl
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdyni prowadzi szeroką działalność na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych niepełnosprawnych z upośledzeniem umysłowym i ich rodzin. Stowarzyszenie oferuje wszechstronną pomoc w zakresie wczesnej, wielospecjalistycznej diagnozy, rehabilitacji ruchowej, terapii psychologiczno-pedagogicznej oraz stymulacji rozwoju mowy. Działania organizacji obejmują również rehabilitację społeczną poprzez teatr, która umożliwia niepełnosprawnym aktywne uczestnictwo w życiu społecznym i kulturalnym oraz trening zawodowy, przygotowujący do wejścia na rynek pracy.

20. Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego - Oddział Pomorski
KRS: 0000114618
ul. Krzywoustego 1, 81-035 Gdynia, tel. 669 167 001, www.ptsr.org.pl/gdansk

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego - Oddział Pomorski wspiera osoby chore na SM - sclerosis multiplex, czyli stwardnienie rozsiane. To jedna z najczęstszych przewlekłych i nieuleczalnych chorób neurologicznych, która dotyka ludzi młodych, dopiero wchodzących w życie, skazująca ich na postępującą niesprawność. Jedyną szansą dla zachowania sprawności fizycznej i aktywności życiowej osób chorych jest systematyczna rehabilitacja ruchowa oraz wsparcie psychologiczne. Nauka życia z chorobą i utrzymywanie dobrej kondycji psychicznej pozwala przezwyciężyć depresję i stres, towarzyszące stałemu obniżaniu się sprawności fizycznej. Dużym wsparciem jest utrzymywanie kontaktów z innymi osobami borykającymi się z podobnymi problemami. Dzięki wsparciu finansowemu stowarzyszenie oferuje chorym różnorodne formy rehabilitacji fizycznej, psychologicznej i społecznej, m.in: rehabilitację domową, grupową, ćwiczenia w basenie, terapię psychologiczną, warsztaty psychologiczne, zajęcia manualne, zajęcia rozwijające intelekt, różne formy spotkań integracyjnych.

21. Pomorska Fundacja Edukacji i Pracy KRS: 0000337122
ul. Wały Piastowskie 24 lok. nr 7, 80-855 Gdańsk, tel. 58 308 43 56, www.pomorskafundacja.org.pl
Pomorska Fundacja Edukacji i Pracy prowadzi Fundusz Stypendialny im. NSZZ „Solidarność". Pozyskane przez fundację środki przeznaczane są głównie na stypendia dla bardzo zdolnej młodzieży pochodzącej z ubogich domów, zamieszkującej Trójmiasto i małe miejscowości województwa pomorskiego. Organizacja kieruje swoją działalność także na wspieranie wolontariatu, promocję dialogu społecznego. Organizuje warsztaty dziennikarskie dla młodzieży, spotkania z ciekawymi ludźmi. Działa przy wsparciu stałego zespołu aktywnych wolontariuszy.

22. Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża
KRS: 0000225587
ul. Słowackiego 14, Gdańsk, tel. 58 341 04 93, www.pck-org.pl
Polski Czerwony Krzyż jest integralną częścią Międzynarodowego Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. PCK jest największą organizacją pozarządową, posiadającą status organizacji pożytku publicznego. Celem PCK jest pomoc finansowa, żywnościowa i rzeczowa dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej - w bieżącym roku wydano mieszkańcom województwa pomorskiego, w ramach unijnego programu PEAD, ok. 250 ton żywności. Organizacja prowadzi także profilaktykę uzależnień i terapię dla osób dotkniętych przemocą, szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, kursy opiekunek nad chorym w domu, profilaktykę prozdrowotną dla dzieci i młodzieży. Jest organizatorem obozów kontraktowych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz rodzin dysfunkcyjnych.

23. Stowarzyszenie „Rowerowa Gdynia" KRS: 0000367409
ul. Legionów 102 B/32, 81-472 Gdynia, tel. 608 848 126, www.rowerowagdynia.pl
Stowarzyszenie podejmuje aktywności mające służyć rozwojowi infrastruktury rowerowej w Gdyni i łatwiejszemu poruszaniu się po mieście rowerem. Opiniuje projekty przebudowy dróg pod kątem bezpieczeństwa ruchu drogowego dla najsłabszych uczestników ruchu. Inicjuje szereg działań promujących ruch rowerowy, m.in. organizuje Wielki Przejazd Rowerowy, Mikołaje na Rowerach, Szkołę Rowerową, zgłasza pomysły na udogodnienia dla rowerzystów, jest autorem rowerowych projektów do Budżetu Obywatelskiego. Wszystkim działaniom przyświeca cel: aby każdy mógł łatwo i bezpiecznie poruszać się rowerem po Gdyni. Pozyskane przez organizacje środki zostaną przeznaczone na promowanie ruchu rowerowego w mieście oraz wszelkie działania zwiększające bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu.

24. Stowarzyszenie Amazonek Gdyńskich KRS: 0000054156
ul. Morska 9-9A, 81-323 Gdynia, tel. 58 711 12 05, www.amazonki.trojmiasto.pl
Stowarzyszenie Amazonek Gdyńskich powstało w 1997 r. Zrzesza kobiety dotknięte chorobą nowotworową. Działalność statutowa obejmuje ochronę zdrowia kobiet chorujących na raka oraz wspieranie kobiet, które tę chorobę już pokonały. Główne motto działalności organizacji brzmi: „POMAGASZ INNYM - POMAGASZ SOBIE". Środki uzyskane z 1% przeznaczone zostaną na organizację zajęć rehabilitacyjnych, spotkań informacyjnych oraz różnego rodzaju aktywności towarzyskie.

25. Stowarzyszenie Chorych na Chorobę Parkinsona i Ich Rodzin z siedzibą w Gdyni KRS: 0000221902, cel szczegółowy (dopisek): GDYNIA
ul. Płk. Dąbka 67/V/1, 81-107 Gdynia, tel. 509 934 957, www.park.org.pl
Stowarzyszenie działa na terenie Gdyni od 2002 roku. Jest organizacją pacjencką zrzeszającą osoby cierpiące na chorobę Parkinsona i inne zespoły parkinsonowskie. Choroba Parkinsona jest schorzeniem postępującym i nieuleczalnym. Wszystkie prowadzone przez organizacje działania służą podniesieniu jakości życia chorych i ich bliskich. Stowarzyszenie zajmuje się m.in. organizacją kompleksowej terapii dla chorych: specjalistyczną rehabilitacją, terapią logopedyczną, wsparciem psychologicznym, terapią ręki, konsultacjami ze specjalistami, dystrybucją materiałów informacyjnych oraz szeroko rozumianą edukacją - zarówno wśród pacjentów, jak i w społeczeństwie. Stowarzyszenie współpracuje również z innymi organizacjami parkinsonowskimi, wspólnymi siłami walcząc o dostęp do niedostępnych w Polsce form leczenia choroby Parkinsona. Fundusze pozyskane z 1% podatku przeznaczane są na prowadzenie zajęć terapeutycznych oraz turnusów rehabilitacyjnych.

ikona