Uwaga! Skrócił się termin przerwy w dostawie ciepłej wody. OPEC już napełnia sieć. Szczegóły w komunikacie.
1185 (885) 2015-03-13 - 2015-03-19

„Mały procent – wielka sprawa!” Przekaż swój 1% gdyńskim organizacjom pożytk

W związku z trwającym do końca kwietnia okresem rozliczeń podatkowych, dotyczącym podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2014 pragniemy przypomnieć Państwu o możliwości przekazania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego działających w Gdyni i dla dobra jej mieszkańców.
Obecnie w Gdyni zarejestrowanych jest 77 organizacji uprawnionych do otrzymania należnej części podatku. Trzeba jednak podkreślić, że na terenie naszego miasta działa ich o wiele więcej. Ich działalność dotyczy niemalże każdego obszaru naszego życia, a to na jaki cel zechcemy przekazać nasz 1% zależy wyłącznie od nas! Aby ułatwić Państwu ten wybór w kolejnych numerach prezentujemy organizacje wraz z ich krótkim opisem. Pełną listę znajdziecie Państwo także na stronie: www.gdynia.pl/1procent

26. Stowarzyszenie Chorych na Chorobę Parkinsona i Ich Rodzin z Siedzibą w Gdyni; KRS: 0000221902, cel szczegółowy (dopisek): GDYNIA
ul. Płk. Dąbka 67/V/1, 81-107 Gdynia, tel. 509 934 957, www.park.org.pl
Stowarzyszenie działa na terenie Gdyni od 2002 roku. Jest organizacją pacjencką zrzeszającą osoby cierpiące na chorobę Parkinsona i inne zespoły parkinsonowskie. Choroba Parkinsona jest schorzeniem postępującym i nieuleczalnym. Wszystkie prowadzone przez organizacje działania służą podniesieniu jakości życia chorych i ich bliskich. Stowarzyszenie zajmuje się m.in. organizacją kompleksowej terapii dla chorych: specjalistyczną rehabilitacją, terapią logopedyczną, wsparciem psychologicznym, terapią ręki, konsultacjami ze specjalistami, dystrybucją materiałów informacyjnych oraz szeroko rozumianą edukacją - zarówno wśród pacjentów, jak i w społeczeństwie. Stowarzyszenie współpracuje również z innymi organizacjami parkinsonowskimi, wspólnymi siłami walcząc o dostęp do niedostępnych w Polsce form leczenia choroby Parkinsona. Fundusze pozyskane z 1% podatku przeznaczane są na prowadzenie zajęć terapeutycznych oraz turnusów rehabilitacyjnych.

 
27. Stowarzyszenie „Franciszkańskie Centrum Kultury Gdynia im. Jana Pawła II"; KRS: 0000274840
ul. Ujejskiego 40, 81-426 Gdynia, tel. 58 742 51 28, www.fckgdynia.pl
Stowarzyszenie FCKGdynia im. Jana Pawła II powstało w 2006 r. Organizacji przyświeca misja tworzenia przestrzeni do współtworzenia i odkrywania uniwersalnych wartości kultury. Stowarzyszenie organizuje koncerty, przedstawienia, wystawy, pokazy, projekcje filmowe, w ramach których mieszkańcy Gdyni mogą realizować swoje pomysły, angażować się w działania kulturalne i społeczne. Środki pozyskane z 1% podatku przeznaczone zostaną na organizację kolejnych wydarzeń, a także na zakup wyposażenia technicznego.

 
28. Stowarzyszenie Gimnastyki Artystycznej Gdynia; KRS: 0000129145
ul. Władysława IV 54, 81-384 Gdynia, www.sgagdynia.pl
Stowarzyszenie Gimnastyki Artystycznej Gdynia to klub sportowy o ponad 50-letniej tradycji szkolenia zawodniczek w gimnastyce artystycznej - stowarzyszenie jest kontynuatorem działalności sekcji tej dyscypliny przy Pałacu Młodzieży Gdynia, założonej w 1957 roku. Klub szczyci się wyszkoleniem wielu wspaniałych zawodniczek reprezentujących Polskę na najważniejszych imprezach sportowych, takich jak Igrzyska Olimpijskie w Barcelonie, Atlancie i Atenach. Obecnie organizacja szkoli ponad 40 zawodniczek w wieku od 5 do 19 lat, które zdobywają co roku wiele medali na zawodach rangi Mistrzostw Polski w konkurencjach indywidualnych i zbiorowych oraz reprezentują Polskę na najważniejszych światowych turniejach.

29. Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi RP Klub HDK im. Stoczni Gdynia w Gdyni; KRS: 0000186577
ul. I Armii W.P. 2/22, 81-380 Gdynia, tel. 501 011 822, www.hdkstocznia.pl
W dniu 3 października 1974 roku z inicjatywy Zarządu Miejskiego Polskiego Czerwonego Krzyża w Gdyni w Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni odbyło się pierwsze spotkanie grupy krwiodawców, pracowników zakładu pracy. Wraz z upływem lat zakres działalności oraz liczebność klubu rosły. Miarą sukcesów jest ilość oddanej honorowo krwi. W okresie czterdziestu lat działalności członkowie i sympatycy naszego klubu oddali honorowo ponad 70 tysięcy litrów krwi. W 2014 roku klub obchodził 40. lecie swojej działalności.

30. Stowarzyszenie Hospicjum im. św. Wawrzyńca; KRS: 0000044542
ul. Dickmana 6, 81-109 Gdynia, tel. 58 665 66 55, www.hospicjum.gdynia.pl
Stowarszyszenie Hospicjum im. św. Wawrzyńca od 1987 roku otacza opieką nieuleczalnie chorych, głównie na choroby nowotworowe. Swoją działalność organizacja prowadzi poprzez: Hospicjum Stacjonarne Dla Dorosłych, Hospicjum Domowe Dla Dorosłych, Poradnię Opieki Paliatywnej, Ośrodek Opieki Nad Osieroconymi, Ośrodek Wolontariatu oraz Wypożyczalnię Sprzętu Medycznego. Z inicjatywy Stowarzyszenia Hospicjum im. św. Wawrzyńca powstało hospicjum dla dzieci „Bursztynowa Przystań". W tym nowoczesnym, pełnym serdeczności i miłości miejscu opieką otaczane są nieuleczalnie chore dzieci. Poprzez kompleksową opiekę medyczną, pedagogiczną, rehabilitacyjną, socjalną i wolontaryjną organizacja chce sprawić, by żadne chore dziecko nie czuło się osamotnione w trudnych chwilach choroby. Również rodziny i bliscy podopiecznych, zarówno dorosłych jak i dzieci, mogą liczyć na pomoc udzielaną przez wykwalifikowany zespół psychologów. Opieka nad chorymi w Hospicjum Dla Dorosłych, jak i w „Bursztynowej Przystani", jest całkowicie bezpłatna. 1 % podatku przekazany na rzecz Stowarzyszenia Hospicjum im. św. Wawrzyńca umożliwi organizacji dalsze niesienie pomocy tym, którzy tak bardzo jej potrzebują.

31. Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej; KRS: 0000053057
ul. Legionów 126, 81-472 Gdynia, 58 624 98 72, www.skef.pl

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej działa na rzecz konsumentów usług finansowych, realizując działalność edukacyjną, doradczą, wydawniczą i charytatywną. Uzyskane środki stowarzyszenie przeznacza na wspieranie najbardziej potrzebujących, realizując programy w zakresie edukacji finansowej. W tym roku środki uzyskane z wpłat 1% podatku SKEF przeznaczy na realizację szkoleń i projektów z zakresu edukacji finansowej i konsumenckiej, a także na fundusz stypendialny. Celem funduszu jest wsparcie materialne m.in. studentów uczelni wyższych, studiujących na kierunkach ekonomii, zarządzania, finansów, prawa i dziennikarstwa. O stypendia mogą ubiegać się także wychowankowie domów dziecka podejmujący naukę w szkołach wyższych, a także uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

32. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Nadpobudliwością Psychoruchową i Ich Rodzinom POMOST; KRS: 000010603336
ul. Orłowska 70, 81-542 Gdynia, tel. 509 073 743, www.pomost.pomorskie.pl
Stowarzyszenie powstało w 2002 roku w Gdyni, aby wspierać rozwój i funkcjonowanie społeczne dzieci z ADHD, pomagać ich rodzinom oraz kształtować postawy zrozumienia i akceptacji dla problemów związanych z nadpobudliwością. W ciągu kilkunastu lat działań organizacji, poszerzyła się też grupa odbiorców jej działań - obecnie opieką obejmowane są także dzieci z zaburzeniami zachowania i z zespołem Aspergera. Stowarzyszenie prowadzi terapię grupową dla dzieci, organizuje obozy terapeutyczne, wspiera podopiecznych w środowisku szkolnym, realizuje także warsztaty psychoedukacyjne, konsultacje i porady dla rodziców oraz nauczycieli. Organizacja pomaga dzieciom wykorzystać ich potencjał, pomysłowość, twórczość, szybkość, zwinność, otwartość i wiele innych pozytywnych cech, które wiążą się z ADHD. Udzielone wsparcie pozwala im stać się szczęśliwymi i umożliwia uczestnictwo w życiu społeczeństwa.

33. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym; KRS: 0000112634
ul. Dąbrowszczaków 28, 80-365 Gdańsk, tel. 58 557 53 41, www.spoa.org.pl
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym zostało założone w 1991 roku. Celem działań Stowarzyszenia jest organizowanie systemu pomocy dla osób z autyzmem. Organizacja rozpoczęła działalność, gdy osoby z autyzmem nie były jeszcze objęte żadnymi formami pomocy na terenie województwa. Stowarzyszenie jako pierwsze w Polsce rozpoczęło realizację kompleksowego programu pomocy osobom autystycznym „Żyć Razem", który przygotowuje podopiecznych do samodzielnego życia, udzielając wsparcia na każdym z etapów ich rozwoju. Obecnie wsparcie udzielane jest ponad 250 osobom z autyzmem i ich rodzinom. Stowarzyszenie prowadzi Centra Aktywizacji Zawodowej i Społecznej dla Dorosłych Osób z Autyzmem w Gdyni i w Gdańsku, w których dorosłe osoby są przygotowywane do podjęcia aktywności zawodowej. Stowarzyszenie popularyzuje problematykę autyzmu, organizując konferencje i sympozja. Od wielu lat prowadzi także szkolenia dla rodziców i terapeutów dzieci z autyzmem, specjalizując się w szkoleniach dotyczących terapii behawioralnej osób z autyzmem. Najnowszym i pionierskim w skali kraju projektem Stowarzyszenia, na który przeznaczone zostaną środki uzyskane z odpisu 1%, jest budowa Wspólnoty Domowej dla Dorosłych Osób z Autyzmem im. Arama Rybickiego.

ikona