1189 (889) 2015-04-10 - 2015-04-16

„Młodzi Gdynianie Żołnierzom Wyklętym”

W tym roku szkolnym po raz pierwszy młodzież gdyńskich szkół ponadgimnazjalnych została zaproszona do udziału w Międzyszkolnym Projekcie „Młodzi Gdynianie Żołnierzom Wyklętym" pod honorowym patronatem prezydenta Wojciecha Szczurka.
Współorganizatorami tego przedsięwzięcia są cztery gdyńskie szkoły: Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych, II Liceum Ogólnokształcące, V Liceum Ogólnokształcące oraz Zespół Szkół Mechanicznych.
Celem projektu jest przywracanie i utrwalanie pamięci o żołnierzach antykomunistycznej konspiracji niepodległościowej, kształtowanie wśród uczniów postaw patriotycznych oraz wskazywanie wartości, na których budowali swoje życie uczestnicy tzw. drugiej konspiracji niepodległościowej.
W ramach projektu zorganizowano osiem  konkursów. Uczestniczyło w nich 230 uczniów. Nagrody otrzymali:
1. W konkursie wiedzy o Żołnierzach Wyklętych:
I m. drużyna - Patryk Wojciechowski, Krzysztof Wojciechowski, Marcin Janikowski z ZSChiE;
II m. drużyna  - Michał Szprengier, Patryk Sochacki, Joanna Szemberska  z  IX LO;
III  m. drużyna - Marcin Dziecielski, Damian Kaniecki, Piotr Skelnik z ZSE;
2. W Konkursie na audycję radiową:
I m. zespół w składzie - Wiktoria Jabłczyńska i Magdalena Piekarska z XIV LO;
II m. - Patryk Iciak  z ZSAE;
III  m. - Damian Ruczyński  z ZSE;
3. W Konkursie na grafikę komputerową:
I m. - Jagoda Iwaszko z  VI LO;
II m. - Maciej Grzegowski z ZSM;
III m. - Dominika Marzec z ZSM;
Wyróżnienia: Bartosz Stanisławski z ZSE i Kinga Lorbiecka z ZSChiE;
Nagroda publiczności (facebook) - Wiktoria Jabłońska z V LO i Mateusz Rosenkranz z ZSChiE;
4. W Konkursie na prezentację multimedialną:
I m. - Szymon Sipiora z ZSChiE;
II m. - Oskar Sybidło z ZSChiE;
III m. - Przemysław Marszałkowski z ZSAE w Gdyni;
Wyróżnienia: Mateusz Rosenkranz, Michał Gieremek i Przemysław Klamrowski  z ZSChiE w Gdyni;
5. W Konkursie plastycznym:
I m. - Wiktoria Jabłońska z V LO;
II m.  - Anna Głodowska z IX LO;
III m. - Olwia Miller z ZSE;
Nagroda publiczności (facebook) - Anna Głodowska z IX LO;
6. W Konkursie na esej
I  m. - Patryk Gruba z II LO;
II  m. - Sebastian Jaczewski z ZSM;
III  m. - Mateusz Wardacki z ZSM;
7. W Konkursie na album
I m. - Alicja Pomierska z VI LO;
II  m.  - Agata Warzała z ZSAE;
III  m. - Natalia Szerszeń z ZSAE;
Wyróżnienie zdobył: Paweł Gęzikiewicz z ZSChiE;
8. W Konkursie oratorskim
I m. - Damian Szulc z IX LO;
II m. - Paulina Leszczyńska z IV LO;
III  m.  - Filip Witza z V LO.
Nagrody ufundowali: Firma Hydromega Gdynia, Firma STALKONE Gdynia, Klub Rotary Gdynia, Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane SUCHOCKI Gdynia, Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane Borski Gdynia, Eurotrend. Systemy audiowizualne Gdynia, Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność" Pracowników Oświaty                         i Wychowania w Gdyni.

ikona