1190 (990) 2015-04-17 - 2015-04-23

„Czyste Powietrze Pomorza (edycja 2015)” - dotacje dla mieszkańców

W Urzędzie Miasta Gdyni przyjmowane są wnioski o dofinansowanie modernizacji źródeł energii cieplnej na terenie Miasta Gdyni przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
W ramach konkursu „Czyste Powietrze Pomorza (edycja 2015)” istnieje możliwość dofinansowania inwestycji polegających na modernizacji źródeł energii cieplnej, czyli likwidacji kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich  kotłami opalanymi gazem, olejem opałowym lub źródłami ciepła wykorzystującymi odnawialne źródła energii (tj. pompy ciepła, kolektory słoneczne), podłączeniem do sieci ciepłowniczej.
O dofinansowanie mogą ubiegać się właściciele domów jednorodzinnych i wielorodzinnych (wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie), którzy planują w latach 2015/2016  przeprowadzenie inwestycji.
Przewidywana wysokość dofinansowania wyniesie do 30% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż:
- 5 000 zł na montaż kotła opalanego gazem lub olejem opałowym dla budynku jednorodzinnego;
- 12 500 zł na montaż kotła opalanego gazem lub olejem opałowym dla budynku wielorodzinnego;
- 20 000 zł na jeden węzeł cieplny o mocy do 30 kW przy podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej;
- 30 000 zł na jeden węzeł cieplny o mocy powyżej 30 kW przy podłączeniu do miejskiej sieci ciepłowniczej;
- 10 000 zł na montaż pompy ciepła;
- 6 000 zł na montaż kolektorów słonecznych dla budynku jednorodzinnego;
- 10 000 zł na montaż kolektorów słonecznych dla budynku wielorodzinnego.
Gmina Miasta Gdyni będzie ubiegać się o środki w imieniu mieszkańców na dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Udzielenie dofinansowania jest uwarunkowane uzyskaniem najlepszych efektów ekologicznych.  W ramach realizacji projektu mieszkańcy Gdyni uzyskają dodatkowe dofinansowanie z budżetu miasta, ale nie więcej niż 15% kosztów kwalifikowanych inwestycji.  
Do konkursu mogą być zgłaszane zadania tylko nie rozpoczęte, dla których została wykonana dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego. Warunkiem udzielenia dofinansowania w 2015 jest:
- wyrażenie chęci realizacji inwestycji do końca maja 2016 r.
- zapewnienie środków własnych na realizację zadania
złożenie do Samodzielnego Referatu ds. Energetyki UM Gdyni stosownego wniosku w terminie do 30 kwietnia 2015 r.
Wnioski na stronie: http://www.gdynia.pl/urzad/wydzialy/8022_92374.html Kontakt z pracownikami Samodzielnego Referatu ds. Energetyki pod nr tel. 58 668 23 50 lub e-mailem ref.energetyki@gdynia.pl

ikona