1199 (999) 2015-07-03 - 2015-07-09

Gdynianie złożyli swoje wnioski do Budżetu Obywatelskiego

22 czerwca upłynął termin składania wniosków do gdyńskiego Budżetu Obywatelskiego. Do chwili obecnej wpłynęły 222 wnioski.
W tym roku zgłoszono nieco mniej projektów niż w roku ubiegłym, natomiast już dziś widać, że są one lepiej przemyślane i przygotowane. Dzięki spotkaniom dla mieszkańców organizowanym w poszczególnych dzielnicach, wnioskodawcy poznawali się i łączyli pomysły. Często, spośród kilku podobnych wniosków, do realizacji wybierali jeden, mający największe szanse na sukces. Było to możliwe dzięki kampanii informacyjno-edukacyjnej, obejmującej ponad 30 spotkań. Wzięło w nich udział około 550 osób, które prowadziły dyskusję o najważniejszych problemach dzielnic. Cieszy fakt, że na spotkaniach reprezentowane były wszystkie pokolenia gdynian. Wymianie informacji między wnioskodawcami służy także dedykowana Budżetowi Obywatelskiemu strona internetowa www.bo.gdynia.pl, która do tej pory zanotowała prawie 55 tysięcy odsłon.
Za jej pośrednictwem wnioskodawcy przekazywali sobie uwagi i propozycje dotyczące projektów.
W tym roku największym zainteresowaniem cieszą się projekty związane z  remontami i inwestycjami, a dokładniej z zaspokajaniem potrzeb dotyczących chodników, parkingów czy schodów. Łącznie dla tej kategorii złożonych zostało 90 wniosków. Na drugim miejscu znalazły się wnioski związane z rekreacją – zaproponowano 78 wniosków o tej tematyce. 23 z nich dotyczą placów zabaw, a 18 boisk. Gdynianie, podobnie jak w roku ubiegłym, chcą mieć w swoich dzielnicach siłownie zewnętrzne – wpłynęło 13 projektów ich budowy. Widać też, że dla mieszkańców Gdyni bardzo ważnym tematem są kwestie związane ze zmianą organizacji ruchu i bezpieczeństwem w ruchu drogowym. Aż 31 wnioskodawców zaproponowało ważne zmiany w tych dziedzinach. Tradycyjnie można było również liczyć na aktywność rowerzystów, którzy zgłosili 5 ciekawych rozwiązań, w tym np. projekt toru rowerowego (pumptrack). 23 zgłoszone projekty dotyczą estetyzacji otoczenia i ładu przestrzennego. Wśród nich są pomysły m.in. na ustawienie ławek, oryginalnych siedzisk, a także tworzenie zielonych przestrzeni, które będą sprzyjały odpoczynkowi i rekreacji. Wśród nadesłanych pomysłów są dwa dotyczące stworzenia wybiegów dla psów, a także oryginalne propozycja powstania ścianki wspinaczkowej w przejściu podziemnym czy boiska do squash’a.
Rekordzistami w ilości złożonych wniosków są mieszkańcy Obłuża, którzy przygotowali aż 25 projektów.
W innych dzielnicach ilość złożonych wniosków wygląda następująco: Mały Kack: 17, Wzgórze Św. Maksymiliana: 16, Redłowo: 15, Dąbrowa: 14, Orłowo: 13, Wielki Kack: 14, Chwarzno–Wiczlino: 12, Kamienna Góra: 12, Pustki Cisowskie-Demptowo: 11, Witomino-Leśniczówka: 11, Witomino-Radiostacja: 10, Grabówek: 8, Leszczynki: 7, Oksywie: 7, Pogórze: 5, Działki Leśne: 5. Najmniej – po 4 projekty – zgłoszono w dzielnicach: Babie Doły, Chylonia, Cisowa, Karwiny i Śródmieście.
Obecnie trwa weryfikacja wniosków od strony formalnej i merytorycznej. O jej wynikach będziemy na bieżąco powiadamiać wnioskodawców. Informacje na ten temat zamieszczane będą również na stronie internetowej Budżetu Obywatelskiego.
W tegorocznym głosowaniu, które odbędzie się w dniach 16–26 października, do podziału jest kwota 4 597 797 zł.

ikona