Nocny Bieg Świętojański – zmiany w organizacji ruchu (21-22.06.2024)
1199 (999) 2015-07-03 - 2015-07-09

Laureaci konkursu czytania mowy z ust

Od 12 do 14 czerwca 2015 r. uczniowie Gimnazjum nr XXV dla Uczniów Niedosłyszących w Gdyni uczestniczyli  w zmaganiach konkursowych. Uczniowie gdyńskiej szkoły już od 2004 roku regularnie biorą udział w ogólnopolskich olimpiadach i konkursach.
W tym roku uczniowie I klasy  gimnazjum podjęli wyzwanie kontynuacji przygotowań do konkursu odczytywania mowy z ust, którego celem jest  rozwijanie umiejętności koncentracji  wzrokowej, oraz rozwój lingwistyczny wykorzystywany w kontaktach ze słyszącymi rówieśnikami. Tego typu konkursy są tradycją ośrodków dla niesłyszących. Odbywają się co roku, za każdym razem w innym mieście. Po całorocznym przygotowaniu i  wielotorowej  pracy  reprezentantami szkoły zostali  uczniowie klasy I GN: Klaudia Gnyska i Dawid Konkol - laureaci zeszłorocznego konkursu  w Sławnie. Uczniowie zajęli III miejsce  w kategorii drużynowej. Udział w konkursie to nie tylko sposób na sprawdzenie własnych umiejętności, ale również szansa na  nawiązanie znajomości z rówieśnikami z ośrodków z całej Polski. Dla pedagogów zawody były sposobnością do integracji i wymiany doświadczeń zawodowych w dziedzinie edukacji surdopedagogicznej oraz do zapoznania się ze zmieniającymi się trendami. Nauczycielem przygotowującym uczniów była mgr Beata Baranowska – terapeuta, rewalidator.

ikona