1199 (999) 2015-07-03 - 2015-07-09

Trwa rekrutacja w Akademii Morskiej w Gdyni

Do 14 lipca 2015 roku w Akademii Morskiej w Gdyni trwa rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne I, II i III stopnia. Kandydaci mogą składać aplikacje na 7 kierunków w zakresie 34 specjalności.
Studenci 0dbywają praktyki na Darze Młodzieży i Horyzoncie II. Praktyczne umiejętności nabywają również podczas zajęć w nowoczesnych laboratoriach i pracowniach tematycznych, dzięki czemu są cenionymi na świecie specjalistami w swojej dziedzinie.
Więcej informacji o rekrutacji i kierunkach studiów znajduje się na stronie internetowej: www.am.gdynia.pl oraz www.facebook.com/Akademia.Morska.w.Gdyni

ikona