Nocny Bieg Świętojański – zmiany w organizacji ruchu (21-22.06.2024)
1199 (999) 2015-07-03 - 2015-07-09

Wakacje z architekturą

Zapraszamy na cykl otwartych, bezpłatnych spacerów architektonicznych - trasą zabytkowego Śródmieścia Gdyni. Spacery promują walory oraz główne atrakcje gdyńskiego modernizmu, w tym wybrane obiekty znajdujące się na czterech trasach Gdyńskiego Szlaku Modernizmu, uzupełnione realizacjami - obiektami z okresu lat 60-70.
Start o godz.12.00, Gdynia InfoBox, ul. Świętojańska 30.

Prowadzenie spaceru - certyfikowany przewodnik gdyńskiego modernizmu.
Uczestnicy spaceru otrzymają ulotkę z mapą spaceru oraz folder Gdyńskiego Szlaku Modernizmu.
Organizatorem wydarzenia „Wakacje z architekturą" jest miasto Gdynia.
Realizacja Agencja Rozwoju Gdyni we współpracy z Kołem Przewodników Miejskich i Terenowych PTTK o. Morski, Biurem Usług „KON-TUR” oraz Biurem Miejskiego Konserwatora Zabytków w Gdyni.
Więcej informacji: www.modernizmgdyni.pl

ikona