1199 (999) 2015-07-03 - 2015-07-09

Wykłady otwarte w Akademii Morskiej w Gdyni

Akademia Morska w Gdyni zaprasza wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w cyklu wykładów otwartych, które prowadzone będą przez prof. Williama Emery’ego, wybitnego specjalistę z zakresu inżynierii kosmicznej, wynalazcę, konstruktora i nauczyciela akademickiego.
Program wykładów:
- wprowadzenie do inżynierii kosmicznej w dniach 6 i 7 lipca br. w godz. 9.15 – 10.00, 10.15 – 11.00, 11.15 – 12.00, 13.15 – 14.00.
- satelitarne systemy detekcyjne i pomiarowe w zakresie podczerwieni w dniach od 13 do 17 lipca br. w godzinach 9.15 – 10.00, 10.15 – 11.00, 11.15 – 12.00, 13.15 – 14.00.
- projektowanie oprzyrządowania i sieci teledetekcyjnych oraz analiza wielkich zbiorów danych pomiarowych z satelitów i bezzałogowych maszyn latających w dniach od 27 do 31 lipca br. w godzinach 9.15 – 10.00, 10.15 – 11.00, 11.15 – 12.00, 13.15 – 14.00.
Wykłady odbędą się w Akademii Morskiej w Gdyni (ul. Morska 81 – 87, Gdynia) w budynku C w sali C – 251. Osoby zainteresowane uczestnictwem w wykładach proszone są o kontakt z sekretariatem Katedry Telekomunikacji Morskiej AMG pod numerem telefonu: 58 690 15 56 lub adresem e-mail: wektm@am.gdynia.pl (nie później niż dzień przed cyklem wykładów).

ikona