1200 (1000) 2015-07-10 - 2015-07-30

Aktywizacja zawodowa młodych ludzi - zarejestrowanych w urzędzie pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni realizuje projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie miasta Gdynia i miasta Sopot”, w ramach którego oferuje:
- szkolenie „Kurs spawania metodą MAG (proces 136) – moduł I i II – z egzaminem DNV”- rekrutacja od września
- szkolenie „Nowoczesny sprzedawca” - rekrutacja od lipca
- szkolenie „Programista (front-end deweloper, back-end deweloper)”- rekrutacja od lipca
- bony szkoleniowe –rekrutacja od lipca
- staż - rekrutacja od lipca
Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdyni:
- w wieku do 29 lat,
- należących do I lub II profilu pomocy,
- będących tzw. młodzieżą NEET tzn.: nie pracującą, nie kształcącą się, nie szkolącą się w okresie ostatnich 4 tygodni.
Dodatkowo w pierwszej kolejności będą rekrutowane osoby:
- długotrwale bezrobotne,
- niepełnosprawne,
- o niskich kwalifikacjach (ukończona szkoła podstawowa, gimnazjalna oraz ponadgimnazjalna).
Udział w projektach jest całkowicie bezpłatny. Za udział w szkoleniach lub stażu uczestnikom/czkom przysługuje stypendium.  
Szczegółowe informacje o projekcie dostępne są na stronie internetowej: www.pupgdynia.pl, w siedzibie PUP Gdynia oraz pod numerem tel. 58 620 49 64:
- wew. 102 i 103 – szkolenia oraz bony szkoleniowe (pokój 102 i 103),
- wew. 109 – staże (pokój 109),
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

ikona