1200 (1000) 2015-07-10 - 2015-07-30

XXI Konkurs „Gdynia w kwiatach 2015”!

Na urodę miasta w dużym stopniu składają się drobne, lokalnie zagospodarowane zakątki stworzone przez mieszkańców w poszczególnych dzielnicach. Mogą to być ogródki przydomowe czy balkony tworzące czasem efektowne barwne akcenty na tle dużych płaszczyzn domów wielorodzinnych lub niewielkie strefy zieleni podkreślające wejścia do budynków. Czasem jedno ciekawe rozwiązanie może zachęcić innych do poprawienia estetyki w najbliższym otoczeniu, dlatego zapraszamy wszystkich, którzy chcą się podzielić pomysłem na aranżację niewielkiej przestrzeni wokół siebie do udziału w kolejnej edycji konkursu „Gdynia w kwiatach 2015”.

Uczestnicy zgłaszają zamiar przystąpienia do Konkursu poprzez przesłanie e-mailem formularza z danymi i zdjęciami o rozdzielczości minimum 1181x1772 pikseli. Każdy balkon, okno, taras, loggia, dach, wejście, ogródek i otoczenie budynku powinno być sfotografowane przez właściciela. Fotografie powinny być kolorowe o wymiarach 10×15 cm (maksymalnie 3 szt.).

W e-mailu należy podać numer konta należącego do osoby, wspólnoty lub instytucji biorącej udział w konkursie. Nie podanie numeru konta jest jednoznaczne z deklaracją osobistego odbioru nagrody w kasach Urzędu Miasta Gdyni, w wyznaczonym dniu.

W tym roku zgłoszenia przyjmowane są tylko i wyłącznie drogą mailową. Zdjęcia należy wysłać mailem na adres: gdyniawkwiatach@gdynia.pl Termin składania kuponów upływa 30 sierpnia 2015 r.
Kupon konkursowy zamieszczamy na stronie: www.gdynia.pl w zakładce „Ratusz”.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi we wrześniu na imprezie „Dary Ziemi”.
Podstawowym kryterium oceny będzie estetyczny wygląd zgłoszonego obiektu widzianego z zewnątrz budynku (szczególnie od strony ulicy).
Zgłoszenia będą rozpatrywane w trzech kategoriach:
I. właścicieli lokali w budynkach wielorodzinnych,
II. właścicieli budynków jednorodzinnych,
III. instytucji, firm, wspólnot mieszkaniowych i innych właścicieli budynków wielorodzinnych. O ich dopuszczeniu do konkursu decydować będzie Komisja powołana do jego przeprowadzenia.
Komisja konkursowa przyzna nagrody główne Prezydenta Miasta w ww. kategoriach o wartości 1170 zł netto (1300 brutto) każda oraz po trzy wyróżnienia w każdej kategorii po 306 zł netto (340 zł brutto). Nagrody zostaną wypłacone w terminie 30 dni od daty ogłoszenia wyników. Sponsorzy mogą fundować nagrody rzeczowe.
Decyzja w sprawie ostatecznego podziału puli nagród należy do Komisji Konkursowej.Kupon konkursowy "Gdynia w kwiatach"

ikona