1203 (1003) 2015-08-14 - 2015-08-27

Inwentaryzacja terenów leśnych - apel!

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji informuje, że przedsiębiorstwo państwowe Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w miesiącach: czerwiec-wrzesień 2015 r. prowadzi prace związane z opracowaniem pod nazwą „Wykonanie wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu w kraju w latach 2015-2019”.
Inwentaryzacją objęte są lasy wszystkich form własności, w tym także lasy nie stanowiące własności Skarbu Państwa.
Wobec powyższego prosi się właścicieli lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa o umożliwienie pracownikom ww. przedsiębiorstwa państwowego wstępu na teren lasu, celem wykonania prac terenowych związanych z ww. opracowaniem.

ikona