1203 (1003) 2015-08-14 - 2015-08-27

Pomóż opracować informator - samouczek

Fundacja ZMIANY realizuje projekt skierowany do osób, które w swojej pracy zawodowej i życiu prywatnym stykają się z osobami niewidomymi i niedowidzącymi i chciałyby wiedzieć, w jaki sposób najlepiej im pomóc? Efektem będzie użyteczny informator-samouczek. Aby go dobrze opracować, fundacja szuka kontaktu z możliwie największą liczbą osób niewidomych i niedowidzących, aby zebrać ich doświadczenia, rady i pomysły. Kontakt: Bartek Surawski, tel 695 105 705, e-mail: bartek.surawski@wp.pl
Strona: www.fundacjazmiany.pl

ikona