1203 (1003) 2015-08-14 - 2015-08-27

Weź udział w bezpłatnym szkoleniu

Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni realizuje projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie miasta Gdynia i miasta Sopot”, w ramach którego oferuje:

- szkolenie „Kurs spawania metodą MAG (proces 136) – moduł I i II – z egzaminem DNV”- rekrutacja trwa;

- szkolenie „Nowoczesny sprzedawca” - rekrutacja trwa;

- szkolenie „Pracownik biurowy” (trening biznesowy w obszarze wsparcia działu zarządzania projektami) - rekrutacja trwa;

- bony szkoleniowe - rekrutacja trwa.

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdyni:

- w wieku do 29 lat,

- należących do I lub II profilu pomocy,

- będących tzw. młodzieżą NEET tzn.:

• nie pracującą,

• nie kształcącą się,

• nie szkolącą się w okresie ostatnich 4 tygodni.

Dodatkowo w pierwszej kolejności będą rekrutowane osoby: długotrwale bezrobotne, niepełnosprawne, o niskich kwalifikacjach (ukończona szkoła podstawowa, gimnazjalna oraz ponadgimnazjalna).

Udział w projektach jest bezpłatny.

Za udział w szkoleniach lub stażu uczestnikom/czkom przysługuje stypendium. 

Szczegółowe informacje o projekcie dostępne są na stronie: www.pupgdynia.pl, w siedzibie PUP Gdynia oraz pod numerem tel. 58 620 49 64:

- wew. 102 i 103 – szkolenia oraz bony szkoleniowe (pokój 102 i 103),

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

ikona