1203 (1003) 2015-08-14 - 2015-08-27

Zapisy do...

Kolegium Miejskie CKU Szkoła Policealna rr 10 dla Dorosłych w Chyloni, ul. Raduńska 21, tel./fax. 58 623 04 52, e- mail: kolegiummiejskie1@wp.pl ogłasza zapisy do 2-letniej Szkoły Policealnej dla Dorosłych – na podbudowie szkół średnich w zawodach: technik administracji, technik rachunkowości, technik informatyk, technik tyfloinformatyk, technik usług kosmetycznych, technik ochrony fizycznej i mienia. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w piątki po południu i soboty, co 2 tygodnie.

Kolegium Miejskie CKU jest certyfikowanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku ośrodkiem egzaminów potwierdzający kwalifikacje zawodowe absolwentów techników i szkół policealnych. Pomaga w znalezieniu zatrudnienia w kraju i za granicą. Słuchacze uczestnicząc w podwyższającym znajomość podstaw technik informatycznych szkoleniu (7 modułowym) uzyskują Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL. Informacji na temat wymaganych dokumentów udziela sekretariat, czynny od poniedziałku do piątku.

Strona: www.kolegiummiejskie.info

***

Kolegium Miejskie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gdyni, ul. Raduńska 21, tel./fax. 58 623 04 52, e-mail: kolegiummiejskie1@wp.pl zaprasza dorosłych (min. lat 17) do nauki w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych (3 letnim). Zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym (od wtorku do czwartku) dziennie lub wieczorowo oraz                      w systemie zaocznym piątki/soboty, co dwa tygodnie.

***

Gdyńskie Zaoczne Ogólnokształcące Liceum dla Dorosłych prowadzi zapisy do wszystkich klas: absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, gimnazjum oraz szkoły podstawowej. Adres: 81 - 067 Gdynia, ul. Morska 192. Kontakt telefoniczny 58 623 06 33  lub 666 856 410.

***

Sieć Integracyjnych Punktów Przedszkolnych Tuptusie (ul. Snycerska 11) ogłasza zapisy do swojej palcówki w Gdyni. Dzięki wsparciu fundacji Prometeis oferuje pięć bezpłatnych miejsc. Kontakt  telefoniczny 691 617 617, e-mail: sekretariat@tuptusie.pl

***

Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych prowadzi zapisy do 21 sierpnia 2015 r. na następujące kierunki: technik masażysta (system dzienny i wieczorowy ), asystentka stomatologiczna (system wieczorowy), higienistka stomatologiczna (system wieczorowy), opiekunka dziecięca (system wieczorowy), opiekun medyczny (system zaoczny), technik usług kosmetycznych (system zaoczny), technik sterylizacji medycznej (system zaoczny).

Adres szkoły: 81-346 Gdynia, ul. Żeromskiego 31. Kontakt telefoniczny: 58 620 81 17. Strona: www.msz.vti.pl i www.wzspgdynia.pl

***

Przedszkole Niepubliczne „Świat Smyka” w Chyloni, ul. Rozewska 25-29, ogłasza zapisy na nowy rok przedszkolny 2015/2016.

Zaprasza dzieci w wieku 2,5 - 5 lat. Przedszkole realizuje podstawę programową MEN. W ramach pobytu dzieci uczestniczą w zajęciach dodatkowych z j. angielskiego, informatyki, plastycznych i tanecznych oraz  warsztatach naukowych i wyobraźni. Zapisy przyjmowane są pod nr  tel. 605 29 07 69 lub na miejscu w placówce. Strona internetowa: www.swiatsmyka.pl

***

Studio Artig zaprasza na zajęcia dzieci od 3. roku życia - zajęcia ogólnorozwojowe, umuzykalniające. Dzieci od 5. roku życia oraz młodzież - pianino, keyboard, flety proste, gitara, śpiew zespołowy, śpiew solowy.

Dzieci biorą udział w koncertach i konkursach na terenie trójmiasta. Miejsca, gdzie zajęcia się odbywają: Karwiny, Pogórze.

Kontakt Iwona Guberska, tel. 514 841 492. Strona internetowa: www.artig.com.pl

***

„Cosinus” to największa ogólnopolska sieć szkół dla dorosłych. Nauka jest darmowa. Szkoła organizuje miejsca na praktyki dla słuchaczy na wybranych kierunkach. Kształcenie trwa 4 semestry, czyli 2 lata i kończy się państwowym egzaminem zawodowym. Placówka kształci słuchaczy na 12 kierunkach. Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie, w salach  wyposażonych do nauki oraz wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną.

Więcej informacji można uzyskać w sekretariacie, który mieści się przy ul. Kołłątaja 1 ( od godz. 9.00 do 18.00) lub pod numerem telefonów 58 620 39 04, 58 622 65 50, e-mailowo: gdynia@cosinus.pl 

Strona internetowa: www.cosinus.pl

***

Centrum Kształcenia Języka Francuskiego przy Towarzystwie Przyjaźni Polsko – Francuskiej przyjmuje zapisy na kursy języka francuskiego na wszystkie poziomy nauczania. Z uwagi na zmianę lokalu z ulicy Starowiejskiej 54/2 na Świętojańską 71/3 zgłoszenia i informacje o kursach  przyjmowane będą pocztą elektroniczną  tppfgdynia@poczta.onet.pl 

***

Towarzystwo  Polsko-Niemieckie przyjmuje zapisy na zajęcia z języka niemieckiego dla młodzieży i dorosłych na wszystkich poziomach zaawansowania. Zajęcia organizowane są przy współpracy z Goethe Institut.

Liczba miejsc ograniczona. Rozpoczęcie zajęć - połowa września. Można zapisać się już teraz drogą mailową: e-mail: tpngdynia@op.pl Strona internetowa: www.tpngdynia.dl.pl Zapisy w siedzibie Towarzystwa, ul. Świętojańska 132 odbędą się 4 września 2015 w godz. 16.00 - 17.30. Zapisy telefoniczne w dniach 7, 14 i 17 września, tel. 513 37 46 46 w godz. 10.00-11.30.

***

Zespół Szkół Mechanicznych im. inż. Tadeusza Wendy w Gdyni ogłasza zapisy na bezpłatne kwalifikacyjne kursy zawodowe dla osób dorosłych:

- M.18.Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych                                 

- M.20.Wykonanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

Kursy odbywać się będą w systemie zaocznym - piątki, soboty. Nauka trwa 2 semestry, a uczestniczenie w kursie jest nieodpłatne.

***

Prywatna Szkoła Podstawowa „Liber” w Gdyni prowadzi zapisy do zerówki na rok szkolny 2015/2016 oraz do kolejnej klasy pierwszej na rok szkolny 2015/2016. Informacje i zapisy: tel. 58 621 05 23, 536 955 555.

***

Zespół Szkół Rzemiosła i Handlu w Gdyni- Oksywiu, ul. Śmidowicza 49, tel. 58 625 38 59, www.zsrih.gdynia.pl, zaprasza  uczniów do podjęcia nauki w klasie I , II i III Gimnazjum z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy oraz Gimnazjum dla Dorosłych. Zachęca osoby mające trudności w nauce do uzupełnienia wykształcenia i zdobycia zawodu. Szkoła posiada również wolne miejsca w technikum usług fryzjerskich oraz w zasadniczej szkole zawodowej (w zawodzie fryzjer i sprzedawca). Osoby zainteresowane zaprasza do składania podań w sekretariacie szkoły w godz. 9.00 do 14.00.

ikona