Uwaga! Skrócił się termin przerwy w dostawie ciepłej wody. OPEC już napełnia sieć. Szczegóły w komunikacie.
1205 (1005) 2015-09-04 - 2015-09-10

25-lecie Straży Miejskiej

25 lat minęło... ale nie jak jeden dzień - podkreślają funkcjonariusze. W czwartek 27 sierpnia gdyńska Straż Miejska obchodziła ćwierćwiecze działalności. W 1990 roku liczyła kilku strażników i jeden samochód. Dzisiaj zatrudnia 110 strażników i 30 pracowników monitoringu wizyjnego, ma 18 samochodów, poza tym 3 skutery i 6 rowerów, które znakomicie sprawdzają się w służbie patrolowej, zwłaszcza latem.

W trakcie czwartkowej uroczystości 20 funkcjonariuszy otrzymało listy gratulacyjne i pochwały z wpisem do akt, 6 strażników otrzymało nagrody Prezydenta Miasta Gdyni, kolejne 22 zostały awansowane na wyższe stanowiska służbowe.

Strażnicy w ubiegłym roku przeprowadzili ponad 26 tys. różnego rodzaju interwencji, w tym ponad 8 tys. związanych z wykroczeniami przeciwko porządkowi publicznemu, ponad 3 tys. dotyczyło spraw związanych ze zwierzętami. Operatorzy miejskiego monitoringu wizyjnego zgłosili w 2014 roku ponad 17 tys. interwencji. Prowadzą aktywną pracę edukacyjną, dotyczącą np. bezpiecznego kibicowania, zgodnej z przepisami jazdy na rowerze, ekologii, środowiska naturalnego, uczestnicząc w ponad 300 spotkaniach i pogadankach w gdyńskich szkołach.

To służba porządkowa działająca na rzecz lokalnej społeczności, która zajmuje się ochroną ładu i porządku w miejscach publicznych, utrzymaniem czystości w mieście, ochroną obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej, kontrolą ruchu drogowego, konwojowaniem dokumentów, dowożeniem osób nietrzeźwych do PIN, profilaktyką wykroczeń i ich wykrywaniem, edukacją społeczną.

Warto podkreślić, że Straż Miejska w Gdyni funkcjonuje na zasadzie wydziału w Urzędzie Miasta Gdyni, a nie osobnej jednostki budżetowej.

 

ikona