1211 (1011) 2015-10-16 - 2015-10-22

Poszukiwane dokumenty i zdjęcia

W związku z prowadzeniem badań dotyczących dziejów Rzemiosła w Gdyni w latach 1926-2000 poszukiwane są dokumenty i zdjęcia ilustrujące historię tego zawodu zwłaszcza w okresie przedwojennym oraz w latach 1945-1960.
Kontakt: Mariusz Kardas, nr tel. 692 822 007, e-mail: kardasm1965@o2.pl lub kardasm@poczta.gdynia.pl oraz Julian Michaś, tel. 501 011 822 lub e-mail: golmis@wp.pl.

ikona